Родна равноправност и животна средина

Рад у области родне равноправности у животној средини је новина у Младим истраживачима Србије. Да размишљамо и радимо
– на уродњавању политика животне средине,
– на едукацији о родној равноправности у животној средини и
– на заговарању за стварање повољног окружења за активности жена у животној средини
смо били подстакнути од стране партнера и донатора, али смо и препознали потребу да се ова тема боље истражи, анализира и представи јавности.
Кроз пројекте које спроводимо организујемо различите активности које дају допринос прикупљању података о родној перспрктиви заштите животне средине, подизању капацитета ОЦД и институција и побољшању сарадње са организацијама које су стручне за питања родне равноправности.