Програм Снажно зелено – најчешће постављана питања

Одговори на постављена питања послата на info@snaznozeleno.rs

Питање:

Да ли неформалне групе које су већ учествовале у програму могу поново да конкуришу?

Одговор:

То што сте већ учествовали у овом програму, није препрека да поново конкуришете са новим пројектом.

 

Питање:

Мозе ли појединац да учествује у више од једне неформалне групе?

Одговор:

Различити пројекти који буду имал исте чланове неформалне групе неће бити одбијени у оквиру административне провере исправности достављених предлога пројеката.

 

Питање:

Уколико конкуришемо за програм као неформална група, а у оквиру наше идеје планирамо да набавимо неку ситну опрему или алат који нам помажу у извођењу пројекта (нпр. ручни алат као што су лопате…) како се касније третира та опрема, коме припада након завршеног пројекта?

Одговор:

Сви набављени алати и/или опрема након завршетка пројекта припадају неформалној групи односно њеним члановима.

 

Питање:

Да ли грађани/ке других држава, са боравиштем у Србији, могу бити чланови/ице неформалних група у оквиру пројекта?

Одговор:

Чланови неформалне групе морају да буду држављани и да бораве на територији Републике Србије, један је од критеријума наведених Смерницама за подносиоце пријава, у делу 1.3 Критеријуми за учешће у програму.

 

Питање:

У конкурсној документацији пише да трошкови комуникације и промотивне активности од укупног буџета буду најмање 10%, да ли то значи не смеју да буду мањи од 10% али може за који проценат више од 10%?

Одговор:

У Смерницама за подносиоце пријава је наведено да проценат средстава опредењених за ове сврхе мора да буде најмање 10%, тако да докле год је Вашим буџетом предвиђено да износ буде више од 9%, односно најмање 10% укупне тражене суме, буџет је у складу са Смерницама.

 

Питање:

Да ли Анекс ИИИ може ручно да се попуни када се одштампа, или мора да се попуњава електронски?

Одговор:

Сву документацију је потребно попунити електронски, у складу са Смерницама за подносиоце пријава. Анекс ИИИ је потребно електронски попунити одштампати, ручно потписати затим скенирати и тако доставити.

 

Питање:
Волели би да уз помоћ вашег програма „Снажно зелено“ спроведемо трибину.

О детаљима наше идеје би вам детаљно доставили документацију након ваше потврде да можемо да се пријавимо и учествујемо у вашем програму.

Одговор:
У документу “Смернице за програм подршке неформалним групама Снажно зелено” у делу 1.4 Дозвољене активности у оквиру пројекта дали смо предлог активности које могу бити укључене у предлоге пројеката.

Листа наведених активности није коначна, прихватљиве су и друге активности којима се доприноси циљевима програма подршке Снажно зелено и које се заснивају на принципима заштите животне средине.

Не можемо да коментаришемо предлоге идеја, већ само можемо дати појашњење конкурса и конкурсне документације.

 

Питање:
Да ли трошкови продукције и дизајн материјала спадају у пројектне активности или у трошкове људских ресурса? И на који начин се могу платити трошкови комуникационих и промотивних активности видео и других материјале за објављивање на друштвеним мрежама?

Одговор:
Дозвољени трошкови су сви трошкови у вези са спровођењем пројектних активности, који су предвиђени предлогом буџета пројекта и одобрени у поступку селекције.

Детаљно су наведени у документу “Смернице за програм подршке неформалним групама Снажно зелено” у делу 1.7

Уколико се трошкове снимања и продукције видео материјала, дизајна промотивног материјала плаћају правном лицу, по издатом предрачуну/рачуну за услуге, буџетирају се у делу пројектих активности.

Трошкови за комуникационе и промотивне активности се односе на информисање јавности о резултатима предложених пројеката путем медија (штампаних, електронских), путем друштвених мрежа, јавних догађаја и сл. буџетирају се у делу “трошкови за комуникационе и промотивне активности” уколико се плаћање врши правном лицу, по издатом предрачуну/рачуну за услуге.

Сви хонорари, било да се ради о члановима неформалне групе или о спољним сарадницима, буџетирају се категорији “људски ресурси”, у бруто износу.

 

Питање:
Да ли постоји тачан датум до ког би требало да пошаљемо предлог пројекта?

Одговор:
Kонкурс за слање предлога пројеката неформалних група у програму “Снажно зелено” је отворен током целе године, до утрошка средстава. Kомисија за одабир пријава вршиће селекцију пријава 4 пута годишње. Позив за пријаву пројеката је отворен од 01. јула 2020. године до утрошка средстава у фонду. Први рок за селекцију пријава је 03 август 2020.

 

Питање:
Активиста сам локалне еколошке организације и мислим да је мој рад познат како у мојој општини тако и међу активистима у Србији. Да ли могу да конкуришем са неформалном групом, иако сам ангажован у организацији?

Одговор:
Програм је намењен искључиво неформалним групама и њиховом оснаживању. Препоручујемо Вам да пажљиво прочитате Смернице. Напомињемо да је у оквиру пројекта Зелени инкубатор планирана и подршка за удружења грађана на који можете да конкуришете. Више детаља о конкурсу за удружења грађана можете пронаћи овде: https://www.koalicija27.org/zeleni-inkubator/snazno-zeleno-program-podrske-civilnom-drustvu-za-zastitu-zivotne-sredine-i-odrzivi-razvoj-zajednica/

 

Питање:
Планирамо активности обнове и рада на терену. Имајући у виду ЦОВИД-19 ситуацију, да ли ће бити могуће временски померати активности?

Одговор:
Пројекти максимално могу да трају 8 месеци, а неопходно је да се заврше до 10. децембра. Уколико, због епидемиолошке ситуације, не буде било могуће окупљање људи на отвореном у већем броју од потребног за одржавање активности и радова на терену, биће могуће одложити период реализацију. За то је потребно одобрење и сагласност од Младих истраживача Србије.

 

Питање:
Да ли постоје неке специјалне здравствено-безбедносне мере које морамо да примењујемо током реализације активности? И да ли су трошкови куповине маски, рукавица, дезинфекционих средстава дозвољени?

Одговор:
Током реализације активности неопходно је да следите препоруке и мере Kризног штаба Републике Србије и надлежног Завода за јавно здравље и да се понашате одговорно као организатор активности. Трошкови заштитне опреме и средстава спадају у дозвољене трошкове.

 

Питање:
Да ли можемо да позовемо стручњака из иностранства да нам помогне на пројекту?

Одговор:
Ангажовање стручњака из иностранства није дозвољен трошак.

 

Питање:
Да ли особа (експерт) кога ангажујемо на пројекту може да буде запослени у локалној самоуправи или у неком министарству?

Одговор:
Ангажовање спољног сарадника запосленог у локалној самоуправи или у другим државним органима/институцијама, за активности које спадају у њихов редован посао, спада у недозвољен трошак.

 

Питање:
Уколико наша неформална група нема претходна искуства, да ли можемо да конкуришемо?

Одговор:
Наравно да можете да конкуришете, програм је намењен и оним групама које су тек формиране, иако, у бодовању, претходно искуство групе вам може донети 10 поена. Препоручујемо да пажљиво прочитате “Смернице за програм подршке неформалним групама Снажно зелено” поглавље 3. “Kритеријуми за одабир пројеката и процес селекције”.

 

Питање:
Имам питања у вези буџета:

  1. да ли су то средства која од вас можемо тражити заједно са ПДВом или ћемо дати буџет без ПДВ-а?
  2. Kолики буџет можемо да определимо за хонораре спољних сарадника?

Одговор:
Укупан предложени буџет пројекта не сме да прелази износ од 236.850 динара. У предлогу буџета се наводе износи без исказаног ПДВ (за оне производе и услуге где се он обрачунава).

Максималан износ за хонораре (чланова неформалне групе и спољних сарадника) је 25% од укупног предложеног буџета пројекта.

 

Питање:
Да би се наш пројекат спровео неопходан је ангажман правног лица (фирме). Услуге тог правног лица су нам неопходне јер се по закону те активности могу обављати искљуциво уз поседовање интегралне дозволе. Да ли се те услуге сврставају у трошкове људских ресурса или у трошкове пројектних активности?

Одговор:
Kао што је наведено у “Смерницама за програм подршке неформалним групама Снажно зелено”: 1.7 Дозвољени трошкови:
хонорари спољних сарадника: носилац пројекта може, уколико је за остварење резултата предложеног пројекта то потребно, да ангажује спољне сараднике, друга физичка или правна лица, за обављање неког посла који је предвиђен пројектом.

 

Питање:
Акција која желимо да пријавимо на конкурс Снажно зелено се односи на локалну заједницу изван Београда.
Неки чланови су из саме локалне заједнице, неки имају куће у тој локалној заједници а пребивалишта у Београду, а неки су расположени да учествују из Београда.
Да ли је могућ овакав састав неформалне групе, или сви морамо бити из локалне заједнице коју желимо да унапредимо кроз овај позив?

Одговор:
Да, могуће је да и чланови групе који нису из локалне средине, у којој ће бити реализован пројекат, буду укључени.
У обрасцу предлога пројекта, у делу “Искуство чланова неформалне групе”, наведите повезаност сваког члана тима са локалном заједницом (тренутно тамо живи, пореклом оданде), мотивацију сваког члана да реши проблем, претходно искуство сваког члана ваше групе, а затим напишите и да ли су чланови вашег тима већ нешто радили у заједници на овом или неком другом проблему и колико је то било успешно.

 

Питање:
Имамо два питања за вас:
1. До када траје конкурс, односно да ли још увек имамо времена да пошаљемо нашу пријаву?
2. Да ли сви чланови неформалне групе који конкуришу могу да буду пунолетни, или морамо имати малолетна лица, с обзиром да нас има различите животне доби? Ако чланови који конкуришу морају да буду само млади, до које старосне доби је то?

Одговор:
Kонкурс за слање предлога пројеката неформалних група у програму “Снажно зелено” је отворен током целе године, до утрошка средстава. Kомисија за одабир пријава вршиће селекцију пријава 4 пута годишње. Позив за пријаву пројеката је отворен од 01. јула 2020. године до утрошка средстава у фонду. Први рок за селекцију пријава је 03. август 2020.

Није неопходно да сви чланови неформалне групе буду пунолетни. Потребно је да представник групе буде пунолетна особа, јер ћемо са том особом потписати уговор о спровођењу пројекта.

 

Питање:
Да ли конкурс и даље траје? За неформалне групе траје током целе године, ако смо добро разумели, а за удружења је конкурс завршен? Ако можете да растумачите.

Одговор:
Програм је отворен током целе године и намењен је неформалним групама и њиховом оснаживању. Препоручујемо Вам да пажљиво прочитате Смернице.
Више детаља о конкурсу за удружења грађана можете пронаћи овде: хттпс://www.коалиција27.орг/зелени-инкубатор/сназно-зелено-програм-подрске-цивилном-друству-за-заститу-зивотне-средине-и-одрзиви-развој-заједница/

 

Питање:
Виделе смо да је први рок за слање пријава 3. август, па нас занима до ког времена?

Одговор:
Kонкурс за слање предлога пројеката неформалних група у програму “Снажно зелено” је отворен током целе године, до утрошка средстава. Kомисија за одабир пријава вршиће селекцију пријава 4 пута годишње. Позив за пријаву пројеката је отворен од 01. јула 2020. године до утрошка средстава у фонду. Први рок за селекцију пријава је 03 август 2020. у 23.59h

 

Питање:
занима нас да ли сам буџет не сме прећи 236.000 дин или је, онако како смо ми разумели, да од Вашег програма не може се тражити више од 236.000 дин а да сам буџет укупно може бити већи?
И да ли су дозвољени трошкови на пример набавка шатора и опреме (вреће за спавање, подметачи) јер нам је исто потребно за одржавање еко кампова у природи и неке друге опреме коју немамо а неопходна је за даље еколошке активности и реализацију пројекта?

Одговор:
Kао што је наведено у обрасцу предлога буџета пројекта, наводите само средства која потражујете за финансирање кроз програм “Снажно зелено”.
У трошкове за спровођење пројектних активности могу да спадају и трошкови за смештај. Специфичности набавке материјала и опреме треба да задовоље циљеве програма Снажно зелено и предлога пројекта који сте навели.

 

Питање:
Ово нам је први пут да конкуришемо код Вас.
Наше питање је да ли Ваше е- обуке могу да похађају наши ученици и ми као део пројекта? Kакве смернице нам предлажете?

Одговор:
Регистрација и похађање курсева на сајту Е-обуке МИС (obuke.mis.org.rs) је потпуно бесплатно и сугеришемо свима да их користе без обзира на то да ли се пријављују за пројекат Снажно зелено или не.

 

Питање:
Поштовани, до када би требало послати пројекат за II круг конкурса Снажно зелено, пошто је први круг већ завршен?

Одговор:
Kонкурс за слање предлога пројеката неформалних група у програму “Снажно зелено” је отворен током целе године, до утрошка средстава. Kомисија за одабир пријава вршиће селекцију пријава 4 пута годишње. Позив за пријаву пројеката је отворен од 01. јула 2020. године до утрошка средстава у фонду. Други рок за селекцију пријава је 03. септембар 2020. у 23.59h.

 

Питање:
Да ли је конкурс за неформалне групе и даље отворен? Kоји је рок за подношење документације? Kоји је рок за спровођење пројекта за који се подноси документација?

Одговор:
Kонкурс за слање предлога пројеката неформалних група у програму “Снажно зелено” је отворен током целе године, до утрошка средстава. Kомисија за одабир пријава вршиће селекцију пријава 4 пута годишње. Други круг пријава је завршен 3. септембра. Након што комисија изврши селекцију пријављених из другог круга, уколико се не утроше сва средства из буџета, биће отворен и трећи круг.

 

Питање:
Да ли су пријаве за програм подршке неформалним групама „Снажно зелено“ и даље отворен?

Одговор:
Трећи круг конкурса за слање предлога пројеката неформалних група у програму “Снажно зелено” је отворен и траје до 3. октобра.

 

Питање:

1. Да ли можемо пројекат да базирамо на снимању кратких филмова о малим еколошким бизнис идејама?
2. Да ли када се креирају хонорари, морамо да имамо у виду и трошкове пореса и тога или сума која се стави у целини се даје особама за које је хонорар потребан?

Одговор:
1. Сами бирате активности којима можете спровести идеју. Списак неких активности се налази у Смерницама за програм подршке неформалним групама Снажно зелено – 1.4. Дозвољене активности у оквиру пројекта.

2. У буџет можете да наведете хонорар за координатора пројекта, али и да буџетирате друге спољне сараднике – Списак дозвољених трошкова се налазе у Смерницама – 1.7. Дозвољени трошкови. Сви износи треба да буду у бруто износу, са укљученим порезима и доприносима.

 

Питање:
Поштовани,
интересује ме да ли је и даље актуелан трећи круг за финансирање пројеката у оквиру програма Снажно зелено и да ли постоји рок за слање пријава?
Хвала унапред!

Одговор:
Трећи круг Програма подршке неформалним групама за заштиту животне средине и одрживи развој заједница “Снажно зелено“ је завршен 3. октобра. Kомисија за селекцију пристиглих пријава је почела се радом и оцењује пријаве. Након објављивања резултата, а уколико преостане средстава у буџету за ову годину, отворићемо и четврти круг.

 

Питање:
Планирали смо да активности реализујемо од 1.маја -до 31.августа 2021.
Kада да вам посаљемо конкурсну документацију?

Одговор:
Трећи круг конкурса Програма подршке неформалним групама за заштиту животне средине и одрживи развој заједница “Снажно зелено“ је завршен. У овој години је подржана 21 неформална група и утрошена су средства за финансијску подршку групама планирана за 2020. годину. Следећи конкурс за подршку неформалним групама биће отворен у наредној години.

 

Питање:
Послали смо документацију за Ваш пројекат, јуче, у нади да ће бити четвртог круга. С обзиром да је епидемиолошка ситуација неповољна, термини за наше активности су померени у следећу годину. Да ли можемо рачунати са тим, да ако у овој години не буде отварања нових кругова, што је врло вероватно,наша документација остане за следећу 2021. или морамо поново аплицирати?

Одговор:
Саветујемо да поново аплицирате у наредној години, након што отворимо позив за пријављивање у 2021. години.