СНАЖНО ЗЕЛЕНО 2022

Програм подршке неформалним групама за заштиту животне средине и одрживи развој заједница

 

Трећи круг пријава у 2022. години  завршен је 15. јуна. Конкурс се реализује у оквиру Програма подршке неформалним групама за заштиту животне средине и одрживи развој заједница “Снажно зелено“ који спроводе Млади истраживачи Србије, кроз пројекат “Зелени инкубатор – развој компетентног цивилног друштва за подршку имплементацији правних тековина ЕУ о животној средини.”

 

Мисли велико, учини бар мало – покрени лавину!

 

Више од четрдесет година Млади истраживачи Србије покрећу и развијају активности које доприносе одрживом развоју, волонтеризму и заштити животне средине. Верујући у грађански активизам и важност локалних иницијатива, у сарадњи са Београдском отвореном школом (БОШ) и Инжењерима заштите животне средине (ИЗЖС) развили смо програм подршке којим већ трећу годину заредом подржавамо неформалне групе широм Србије с циљем да ова иницијатива прерасте у заједнички, дугорочни рад на заштити животне средине.

Позивамо вас да и ове године заједно кренемо СНАЖНО и ЗЕЛЕНО, у даљи развој наших локалних заједница!

Kо може да се пријави?

За учешће у програму се могу пријавити неформалне групе од минимално 5 чланова који су држављани и бораве на територији Републике Србије, међу којима се један/на издваја као званичан координатор/ка тј. представник/ца групе, (мора бити пунолетан/на) и директно је одговоран/а за припрему и реализацију пројекта који група предлаже.

 

Kоје активности подржавамо?

  1. кампање о питањима која се тичу пружања информација и подизања свести становништва о важности, заштити и промоцији животне средине и природног наслеђа;
  2. креирање медијских садржаја малог формата, као што су кратки филмови, постови за друштвене мреже и сл.;
  3. јавне манифестације и догађаји: трибине, округли столови, радионице, уличне акције;
  4. активности за подстицај зелене и циркуларне економије (органска храна, еко-туристички производи, унапређење пракси везаних за рециклирање – производња од рециклираних материјала, производња енергије из обновљивих извора – постављање соларних панела на јавним установама и сл.);
  5. подршка изградњи или надоградњи/обнови зелене инфраструктуре (пешачке стазе, бициклистичке стазе, гнезда за птице, прелази за животиње, зелене терасе, зелени кровови и сл.);
  6. активности осмишљене за смањење загађења и неодрживог коришћења ресурса;
  7. подршка увођењу добрих пракси и модела Европске уније у вези са укључивањем јавности у процесе доношења одлука, управљања отпадом, заштитом природе, вода, ваздуха и др;
  8. заговарање за заштиту животне средине у складу са стандардима Европске уније;
  9. стручна помоћ у поступцима који за основ имају угрожавање и нарушавање права на здраву животну средину;
  10. промовисање учешћа грађана у процесима доношења одлука у вези са животном средином.

Листа наведених активности није коначна, прихватљиве су и друге активности којима се доприноси циљевима програма „Снажно зелено“. Детаљније о активностима можете прочитати у Смерницама за подносиоце пријава за програм подршке неформалним групама „Снажно зелено“.

 

Буџет програма

Расположива средства за 2022. годину износе 4.817.490 динара. У овој години, биће подржано 20 неформалних група у максималном износу од 240.000 динара по пројекту.

Kако учествовати у програму „Снажно зелено“?

1.Најпре се детаљно упознајте са програмом

Прочитајте Смерницама за подносиоце пријава за програм подршке неформалним групама „Снажно зелено“.

Често постављана питања у вези са конкурсом и процесом пријаве можете прочитати ОВДЕ. 

За сва питања у вези са конкурсом и додатна појашњења пишите искључиво на мејл адресу:  infosz@mis.org.rs

 

2.Пријавите пројекат

Попуњену пријавну документацију

Анекс 1: Образац предлога пројекта – преузмите ОВДЕ
Анекс 2: Образац табеларног буџета – преузмите ОВДЕ
Анекс 3: Изјаву неформалне групе – преузмите ОВДЕ

потребно је доставити путем онлајн формулара:

 

ОНЛАЈН ФОРМУЛАР

 

Уколико је пријава успешно послата, добићете аутоматску поруку о пријему на е-маил адресу коју сте навели у формулару.

Документација која је попуњена руком, и/или садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве, као и она достављена мимо наведеног онлајн формулара неће бити узета у разматрање.

Након завршеног процеса селекције пројеката, сви који су се пријавили на конкурс биће обавештени о резултатима.

Kако би се обезбедио једнак третман подносилаца пријава, Млади истраживачи Србије не могу се унапред изјашњавати о циљевима, очекиваним резултатима и активностима пројектних предлога.

 

Рокови за подношење пријава

Трећи позив за подношење пројеката у 2022. је завршен 15. јуна. Пратите наш сајт и друштвене мреже како бисте на време видели нове позиве.

Иако је конкурс за пријаве отворен током целе године, комисија за евалуацију пројеката састајаће се више пута годишње. Рокови за подношење пријава биће редовно објављивани на сајту www.mis.org.rs

Максимално трајање подржаних пројеката у оквиру програма је до 4 месеца од момента потписивања уговора.

 

Пројекат Зелени инкубатор реализује Београдска отворена школа (БОШ), у сарадњи са Младим истраживачима Србије (МИС) и Инжењерима заштите животне средине (ИЗЖС), а уз подршку Европске уније. Више о пројекту можете прочитати ОВДЕ.