Питања и одговори – тендер за маркетиншке агенције

Постављења питања и дати одговори током тендера

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ МАРКЕТИНШКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ КАМПАЊЕ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ПИТАЊЕ

1. Да ли се разрађује креативни део – идеје и предлози, јер је критеријум за доношење одлуке најнижа понуђена цена?

ОДГОВОР
У оквиру позива за тендер, у поглављу 6. Упутство за састављање понуде налази се табела са списком тендерске документације где је трећа ставка Предлог реализације кампање који подразумева стратегију дигиталне комуникације и оглашавања на основу датог плана активности: разрадити елементе кампање – креативни концепт, дигитални маркетинг, оглашавање – оутдоор, кооординација активности, оквирни тимелине укључујући и припремни део где ће се радити на детаљном развоју стратегије.

ПИТАЊЕ
2. Да ли се могу референце доставити мејлом у виду ппт где ће бити линкови ка сајтовима где се могу видети примери шта радимо, нпр линк ка Беханце-у?

ОДГОВОР
Нажалост не могу се референце послати путем мејла, већ мора да се достави у штампаној верзији. Додатно, уз тражену тендерску документацију се може послати материал на ЦД-у или УСБ-у који би пратио референтну листу која је одштампана. Ова документација се односи на део 4. и пододељак Финансијски и пословни капацитет.

ПИТАЊЕ
3. Тражено је да се за сваки пројекат достави копију уговора (прва и последња страна) и фактура о наведеним маркетиншким активностима које потврђују минималне захтеване износе наведене у траженом пословном капацитету. Ми са одређеним клијентима имамо дугогодишње уговоре И месечни хонор, док се све активности ван тога плаћују преко појединачних фактура. Како се таква сарадња приказује?

ОДГОВОР
Нама је потребно да добијемо прву страницу Уговора где се види које су Уговорне стране и први члан где пише о чему је реч, остало нам није битно и може зе црним маркером или нечим замаскирати. Исто важи и за последњу страницу, битни су нам потписи, док се остало може црним маркером или нечим другим замаскирати. У референтној листи наводите да за XY фирму имате дугогогишњи уговор који подразумева XY активности (нпр.само дигитални маркетинг), затим издвојите и опишете активности које су релевантне и желите да истакнете, а такође можете побројати које кампање сте за њих радили. Фактуре су нам потребне да би се ставке у наставку поткрепиле:
Поглавље 4. Услови учешћа/ пододељак Финансијски и пословни капацитет
• Пружили услуге које су истоврсне предмету набавке (националне и/или интернационалне) у вредности од најмање 6.000.000,00 динара;
• Поседују искуство у дигиталном маркетингу (Фацебоок, Гоогле, Инстаграм, Yоутубе и др.) у вредности од најмање 1.000.000,00 динара (вредности кампања);
• Поседују искуство у закупу медијског простора у вредности од најмање 1.000.000,00 динара динара;

ПИТАЊЕ
4. Да ли можемо да дамо уопштену изјаву да располажемо техничким капацитетима, или је потребно навести списак опреме ( и које)?

ОДГОВОР
Што се тиче Изјаве о техничким капацитетима, потребно је навести и списак И кратак опис опреме. Довољно је дате модел опреме И издвојите кључни елемент те опреме (нпр. 2 камере – Фулл фраме 4К – РАЊ формат)

ПИТАЊЕ
5. Да ли можемо да добијемо постојеће материјале на увид како би кампања остала на линији већ постојећег визуелног идентитета?

ОДГОВОР
Овај део ће се детаљно развијати у септембру заједно са илустратором и нама. За сада је довољно да дате неки предлог само како бисте ви то радили а имате на располагању илустрације – шта са њима?