Програм ЕКО-СИСТЕМ

Шта је програм ЕКО-СИСТЕМ?

Програм ЕКО-СИСТЕМ настао је с циљем да подржи реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније .

Програм се спроводи у периоду од 2020. до 2022. године, а подржан је од стране Шведске. Кроз реализацију програмских активности, желимо да убрзамо промене у сектору заштите животне средине у Србији кроз јачање капацитета организација цивилног друштва и њихово умрежавање.

Истовремено, програм се фокусира на покретање неопходних промена у ставовима ка заштити животне средине и праксама грађана, локалних власти и државних институција.

Више информација о програму ЕКО-СИСТЕМ, као и преглед активности, можете добити на сајту http://ekosistem.mis.org.rs/