Партнерства и мреже ОЦД

Млади истраживачи су оснивачи и/или чланицa бројних мрежа ОЦД које се баве животном средином:

Натура 2000 Ресурсни центар Србије – мрежа НВО које се баве заштитом природе и чији је циљ адекватно успостављање и управљање еколошком мрежом Натура 2000 у Србији. Мрежа броји 56 организација чланица а Млади истраживачи Србије су секретаријат мреже.

Коалиција 27 је мрежа организација које су активне на праћењу процеса везаних за поглавље 27 у ЕУ интеграцијама;

Зелена столица је механизам за укључивање организација цивилног друштва у седнице Одбора за животну средину Скупштине Србије. Зелена столица није формална мрежа али окупља преко 50 организација које су заинтересоване за сарадњу са Скупштинским одбором. Центар модерних вештина, Београдски фонд за политичку изузетност и Млади истраживачи Србије координишу Зелену столицу.

СЕКО животна средина и климатске промене – улога СЕКО животна средина и климатске промене је да буде активна и конструктивна у процесу  програмирања, праћења  и  извештавања  о средствима  ЕУ  и  развојној помоћи Републици Србији.МИС је координатор ове мреже.

Климатски форум је мрежа организација које се баве проблемом климатских промена, подизањем свести и адаптацијама на климатске промене. Млади истраживачи Србије су чланица мреже.

Мрежа Архус центара Србије – Млади истраживачи Србије су успоставили програмску целину Архус центар Нови Београд у новембру 2015. године и тада су започели интензивну сарадњу са осталим Архус центрима у Србији.

На међународном нивоу Млади истраживачи Србије су чланица мрежа:

CEEweb for Biodiversity, мрежа организација из централно-источне Европе са седиштем у Будимпешти. Мрежа је усмерена на заштиту биодиверзитета и на примену ЕУ директива.

SEENET – South East Europe Network for Energy and Transport која окупља организације из региона које се баве животном средином али делују у областима енергетике и транспорта.

YEE –Youth for Environment in Europe је мрежа чије је седиште у Прагу. Ова мрежа има за циљ да подстакне учешће младих у заштити животне средине.

BioNET – Regional Network of Biodiversity Related Civil Society Organisations која окупља организације иу Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Македоније, Црне Горе и Албаније.