Права и обавезе волонтера

ТОКОМ КАМПА

Волонтери морају поштовати правила понашања која владају на кампу. Наравно, на кампу влада демократија, у смислу да свако може да каже оно што мисли и да ради оно што жели, али само уколико то не нарушава организацију и компактност кампа.
Сви се добровољно пријављујете на радне кампове, што значи и да прихватате да ћете на кампу радити одређену врсту посла без новчане накнаде. У питању је друштвено користан посао и ви својим радом доприносите напретку локалне заједнице. То је оно што би требало да буде основна мотивација сваког волонтера. Наравно, добар провод и забава на кампу, обиласци, екскурзије и друго зависе од вас и од осталих волонтера учесника на кампу (погледајте почетак овог одељка). Али свакако то не би требало да вам буде главни и основни мотив за учешће на неком кампу. Идеја о организовању волонтерских кампова је заиста племенита замисао коју не би требало да срозавамо на један баналан туристичко-забављачки ниво.

ОПШТА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВОЛОНТЕРА

Права

 • да раде осмишљен задовољавајући посао
 • да буду информисани о организацији за коју волонтирају
 • да имају јасну улогу и позицију
 • да буду пажљиво одабрани за одговарајући посао који задовољава јавни интерес и потребе
 • да буду обучени за посао којим ће се бавити
 • да имају здраво и сигурно радно окружење
 • да буду бирани на основу једнаких могућности и без дискриминације
 • да се њихови лични подаци не злоупотребљавају
 • да имају особу која ће их надгледати и која ће их усмеравати у току рада
 • да покажу иницијативу и осећај за лидерство да искажу своје мишљење и дају свој допринос у планирању и
 • имплементацији програма посла
 • да буду третирани као равноправни сарадници
 • да могу слободно да кажу ”не” ако је потребно
 • да им се изда потврда о волонтерском раду (по захтеву)

Обавезе

 • да учествују у програму волонтирања са ентузијазмом и посвећени
 • да се сарадници на њих могу ослонити
 • да траже подршку и помоћ када им је потребна
 • да буду отворени и искрени о својим очекивањима и способностима
 • да прихвате да раде само оно за шта су квалификовани и шта могу да успешно заврше
 • учествују на обукама које су предуслов за учествовање у програму
 • да заштите право на приватност података Волонтерског сервиса, организације у којој волонтирају, других волонтера и запослених
 • да ради у тиму заједно са другим волонтерима или запосленима
 • заврше посао у предвиђеном року, пратећи предвиђене процедуре
 • поднесу извештај односно попуне евалуацију поповратку са кампа
 • обавесте организацију када желе да напусте камп пре званичног завршетка кампа
 • запамте да представљају Волонтерски сервис према организатору програма волонтирања и локалној заједници