Ко може да учествује?

На кампове се могу пријавити сви који имају више од 18 година, жељу и вољу да волонтирају и говоре енглески или језик земље у коју иду. Иако већина волонтера која иде на радне кампове има између 20 и 25 година, волонтери свих узраста су добродошли. Осим малобројних кампова који претпостављају поседовање одређене вештине или знања (као што су уметнички – музички, рад са децом и одраслима са специфичним потребама), не постоје ограничавајући услови.

Постоје и програми за млађе волонтере, односно за младе од 14 до 17 година, тзв. тинејџерски кампови. У заглављу кампа означени су скраћеницом ТЕЕН, иза које следи ознака врсте рада на кампу. За многе од њих плаћа се додатна партиципација организаторима, што је наведено у кратком опису кампа. Разлог томе је што је тим који води групу за то квалификован и током читавог трајања кампа одговоран за волонтере, па стога и додатно плаћен. Тинејџери се обично дочекују на железничкој/аутобуској станици. У току кампа не смеју га сами напуштати без писмене дозволе родитеља (претходно послате организатору). За учествовање на камповима, тинејџерима је потребан пристанак родитеља, односно извештај о здравственом стању, вакцинацијама, алергијама, итд. У зависности од организације која руководи кампом, ови формулари су различити, а добићете их у канцеларији МИС – ВСС-а, пошто сте примљени на камп за млађе од 18 година. Одмах следи и информација о томе када треба доставити ове документе организатору: некад најкасније месец дана пре почетка кампа, некада их треба дати, у оригиналу, организатору по доласку на камп. Осим ових специфичности, тинејџерски кампови се не разликују превише од „обичних“ кампова. Од вас се подједнако очекује да будете волонтери, да учествујете у животу кампа, итд. Неки наши партнери у Немачкој примају на „обичне“ кампове и волонтере већ од 16 година старости. Такође, на појединим камповима у Француској могу учествовати и волонтери од 17 година, уколико су већ учествовали на волонтерским међународним камповима, односно уколико се осећају довољно зрели за кампове за одрасле.

Малобројни партнери на неке од својих кампова примају родитеље са малом децом (старости од 3 до 12 година). Ти кампови означени су као „ФАМИЛY ЦАМПС“.

Међународни радни кампови треба да буду отворени за све. Зато у МИС – ВСС-у охрабрујемо волонтере са сметњама у развоју или са хендикепом, којима је потребна индивидуална помоћ (додатне информације, дочекивање на станици, посебна подршка током кампа, итд.), да иду на волонтерске кампове. Молимо вас да нам се обратите. Пронаћи ћемо најбољи начин да вас сместимо на камп, а и ослободићемо вас плаћања партиципације за учешће на кампу.