Општи услови пријављивања

У Младе истраживаче Србије – Волонтерски сервис Србије (МИС-ВСС) могу да се укључе сви који имају мотивацију за волонтирањем, више од 18 година и елементарно познају енглески језик (односно одговарајући страни језик који се користи на кампу).

У понуди кампова постоји и мањи број тинејџерских кампова, у којима могу учествовати само волонтери који имају између 14 и 17 година, у зависности од кампа. Ти кампови обично имају додатну партиципацију (која се плаћа организатору по доласку на камп), а обавезан је родитељски пристанак и попуњени образац о здравственом стању.

Поред доње старосне границе, неки кампови имају и горњу старосну границу која варира између 25 и 35 година. Постоји и велики број кампова за оне изнад 30 година. Постоје и породични кампови, који поред родитеља примају и децу старости између 3 и 12 година.

Уколико волонтер испуњава наведене услове, може одабрати неограничен број кампова, а највише 10 може уписати у пријаву, по жељеном редоследу. Уколико се деси да су сва места на кампу већ попуњена, волонтери могу бирати наредних 10 кампова све док им не нађемо одговарајући камп. У пријаву се наводе само кампови на којима волонтер жели да учествује, и то најмање три.

Волонтер може отићи и на више кампова у току исте године, с тим да се за одлазак на сваки наредни камп трошкови пријављивања увећавају за половину износа партиципације за учешће на првом кампу.

Волонтер плаћа партиципацију за учешће на кампу МИС-ВСС–у. Тиме су покривени трошкови рада Волонтерског сервиса Србије, чланства у међународним мрежама волонтерских организација, као и организовање кампова и програма у Србији.

ТРОШКОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Износ и начин плаћања партиципације за учешће на кампу се одређује на годишњем нивоу и важи за календарску годину. Партиципација за учешће на кампу у иностранству је 5200 дин за први камп и 2600 за други током исте године, а за кампове у Србији 2000,00. Партиципација је ваш допринос организацији кампова у Србији и омогућава овом програму да постоји више од 30 година.

Волонтери плаћају трошкове пута и визе (уколико је она потребна), а смештај и храна на кампу су им обезбеђени. Један број кампова има и тзв. додатну партиципацију (participation fee) којим волонтери помажу реализацију кампа и који се плаћа организатору кампа по доласку на камп. Уколико неки камп има овакав вид додатне партиципације то ће бити наглашено у самом опису кампа у Претраживачу кампова.

Правила везана за отказивање учешћа на кампу су веома строга. Када се волонтер пријави на неки програм, обавезује се према том пројекту, осталим волонтерима на том кампу, МИС-ВСС-у и организацији која је домаћин кампа. Укратко речено, ни под каквим условима није могуће вратити новац волонтеру уколико откаже учешће на кампу. Волонтер треба да размиси пре него што се пријави да ли је спреман да оде на камп на који се пријављује.

Веома су рестриктивне могућности за промену већ изабраног кампа. Наплаћујемо додатно половину износа партиципације за учешће на кампу за сваку промену коју волонтер буде захтевао након што смо примили и обрадили његову пријаву – што је истог дана када се пријави.

ОБАВЕЗЕ МИС-ВСС–а

Дужност МИС-ВСС–а је да волонтеру на време обезбеди позивно писмо (уколико је потребно за добијање визе за односну земљу), које стиже из организације код које је волонтер примљен на камп.

Дужност МИС-ВСС–а је да волонтеру на време обезбеди детаљне информације о кампу (Infosheet). Дешава се понекад да се волонтерски камп откаже или да се промени садржај програма пред сам почетак кампа. У таквим случајевима, на сваки начин ћемо покушати да сместимо већ примљене волонтере на неки други камп, а ако такав не пронађемо надокнадићемо волонтеру искључиво износ партиципације за учешће на кампу. Када се пријављује, волонтер на себе преузима такав ризик, и прихвата да буде флексибилан уколико се таква ситуација деси.

У случају да се волонтеру не нађе место на камповима по избору (да му ништа од понуђених решења не одговара), волонтер задржава право да се наредне године пријави за камп без плаћања партиципације или да му се уплаћени износ врати.

Уколико позивно писмо не стигне до датума који је означен као почетак кампа, МИС-ВСС ће вратити половину износа партиципације за учешће на кампу.

У случају да волонтер и поред добијеног позивног писма не добије визу, МИС-ВСС према њему нема никаквих обавеза. Волонтер је обавезан сте да се унапред распита да ли испуњава услове за добијање визе и, по потреби, закаже разговор у амбасади.

Волонтерске кампове у иностранству организују и координишу волонтерски сервиси у земљи домаћина, а не Млади истраживачи Србије – Волонтерски сервис Србије. МИС-ВСС не може да гарантује квалитет рада, услова живота или програма на сваком кампу онако како су они наведени, како у кратком опису кампа, тако и у детаљним информацијама о кампу (Infosheet) добијеним након пријављивања.

Ако волонтер сматра да услови на волонтерском кампу (рад, смештај и исхрана, безбедност, итд.) не одговарају елементарним стандардима везаним за личну сигурност и удобност, он би требало да се прво обрати камп лидеру и учесницима кампа и/или локалном домаћину – организацији, а затим националном сервису (организацији чији се контакти налазе у писму које вам шаљемо са детаљним информацијама о кампу (Infosheet), пошто сте примљени на камп). Могућност МИС-ВСС–а да интервенише у таквим случајевима је ограничена, али ценимо повратне инфромације и користимо их за одређивање будуће понуде кампова.

Осигурање за несреће и повреде обезбеђује већина партнера МИС-ВСС–а, али не сви. МИС-ВСС препоручује волонтерима да провере да ли имају осигурање и обезбеде га пре одласка на пут.

Волонтерска књижица се издаје на захтев волонтера, по повратку са кампа.

МИС-ВСС не сноси одговорност нити трошкове ниједном волонтеру уколико дође до (1) кашњења поласка/доласка или отказивања авиона, воза, аутобуса, брода или било ког другог вида превоза у односу на било који распоред, договор или слично; и (2) било какве повреде (или губитке), личне или материјалне, који су настали или су на било који начин повезани са учешћем волонтера на кампу посредством МИС-ВСС, укључујући (али не ограничавајући се на) било какве повреде или губитке узроковане административним грешкама, механичким кваровима, демонстрацијама, ратовима, грађанском непослушности, штрајковима, временским неприликама, карантином, недостатком било ког потребног владиног одобрења или свега осталог што је ван контроле МИС-ВСС.

ОБАВЕЗЕ ВОЛОНТЕРА

Волонтер је дужан да поштује правила понашања која важе на кампу. Препоруке и савети за стварање успешног кампа набројане су на www.mis.org.rs под називом ”Припрема волонтера” и садрже корисне информације које би волонтери требало да прочитају.

Волонтерски кампови нису одмаралишта, нити туристичке/рекративне активности. Ако је волонтерова главна мотивација да види римску фонтану и посети рођаке у иностранству, за то му није потребан МИС-ВСС, већ туристичка агенција. Пре почетка и после завршетка кампа, када камп–лидер, односно организација домаћин и МИС-ВСС не одговарају за њега, волонтер може да иде где хоће и ради шта хоће. Током трајања кампа од волонтера се очекује да потпуно сарађује са домаћинима и другим учесницима кампа. Локални домаћин и МИС-ВСС имају право да волонтера који не поштује правила боравка на кампу трајно удаље са кампа, без надокнаде трошкова.

Волонтери само стално организују превоз и сносе трошкове пута до локације на којој се камп одржава.

Волонтери, пре одласка на камп, морају обавештавати МИС-ВСС о њиховој актуелној адреси и евентуалним променама да бисмо им послали детаљне информације о радном кампу (Infosheet). Infosheet шаљемо искључиво е–поштом, осим ако се са волонтерима не договоримо унапред другачије.

Волонтери би требало да буду свесни политичке или економске ситуације у земаљама у које путују. Ако одлучите да напустите програм или групу, било привремено или стално, то чините на сопствени ризик.

Дрога и алкохол – Коришћење забрањених супстанци је апсолутно неприхватљиво на нашим камповима и камповима наших партнера. Локални домаћини и МИС-ВСС задржавају право да ограниче или потпуно забране употребу алкохола, дувана и свих осталих дрога и да избаце волонтера који се на кампу тога не придржава, без надокнаде било каквих трошкова.

Волонтер је дужан да се појави на одабраном кампу на дан који је означен као почетак, (уколико касни из оправданих разлога, треба да о томе обавести камп лидера или организацију која је одговорна за тај камп, као и МИС-ВСС) и да на њему остане до датума који је означен као завршетак кампа; кршење овог правила, а нарочито непојављивање на кампу повлачи трајно искључење из МИС-ВСС–а и све законске последице и санкције предвиђене позитивним правом земље у којој се камп организује; у последњем случају (непојављивање на кампу), МИС-ВСС о томе кршењу овог правила обавештава надлежно дипломатско конзуларно представништво Србије и органе унутрашњих послова (полиција) и имиграционих служби у односној земљи, као и дипломатско конзуларно представништво које је волонтеру издало визу, што може имати последице на наредна пријављивања за визу и то не само за ту земљу.

Волонтер је дужан да, уз позивно писмо, прикупи сву осталу документацију која му је потребна за визу, уколико је потребна.