Аутоматски нацрт

Вера Букилић Радусин

Aдминистративни послови

vera@mis.org.rs

Вера Букилић Радусин је у Истраживачима од њиховог оснивања. И тако већ 40 година. Први пут је учествовала у активностима као члан штаба Омладинске истраживачке акције „Тимок 77“. Вера је прво запослење имала у Југословенском савезу за заштиту животне средине, одакле је септембра 1977. године прешла на позицију административно-техничког секретара Републичке конференције Младих истраживача Србије. Њена прва канцеларија налазила се у Змај Јовиној 21, у згради „Савезних органа“. Период до пресељења на садашњу адресу, радила је за Истраживаче у канцеларији у Сава Центру (док је секретар организације био у згради ЦK). Пресељење у нову зграду у Хо Ши Миновој 27 (данас Булевар уметности), десило се на јесен 1978. године.

Вера је испратила преко 10 генерација председника, секретара и бројних координатора програма Младих истраживача Србије. Са појединцима из садашње генерације МИС-а ради заједно 20-так година. И даље, Вера „је жива енциклопедија“ и сведок историјског развоја организације. Она прати активности из аспеката књиговодства: платног промета, обрачуна и књижења документације, обрачуна трошкова пословања, евидентирања фактура, обрачунавања пореза и доприноса на зараде, контроле архивирања и сл. Вера учествује у припреми пројектне документације, као и припреми документације за финасијску ревизију  и извештавање.