Аутоматски нацрт

Богдан Радић

Члан Управног одбора

Богдан Радић је студент на програму Управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара на Факултету техничких наука у Новом Саду. Истраживачки рад почео је 2013. године у астрономској групи унутар Друштва истраживача “Владимир Мандић – Манда”, а касније као полазник на семинару астрономије у ИС Петница. Председник Друштва истраживача од 2015. до 2020. године. Пре функције председника у Друштву, био је учесник свих астрономских акција у периоду од 2013. до 2015. године, а већи број њих је и организовао. Био је организатор Великих истраживачких летњих акција: Доње лесковице 2016; Медведник 2017; Тара 2018; Дурмитор 2019. Учествовао је у организацији прославе 40 година Младих истраживача Србије.