Драгана Ранђеловић

Чланица Управног одбора МИС

Драгана Ранђеловић је научна сарадница на Институту за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду. Ауторка је преко 60 научних и стручних публикација на српском и енглеском језику у међународним и националним часописима. У досадашњем научном и стручном раду бавила се у највећој мери проблематиком заштите животне средине кроз области биолошке рекултивације и ремедијације рудничких јаловина, савременим моделима одрживог управљања у области заштите животне средине, као и проблематиком заштите и очувања биодиверзитета и станишта. Од 1996. године активна је у еколошком невладином сектору као члан организације Друштва младих истраживача Бор.