Душица Трнавац Богдановић

Пројектна менаџерка

dusica@mis.org.rs

Душица Трнавац Богдановић је у Младим истраживачима од 1992. године. Почела је као средњошколка на програму у Истраживачкој Станици Петници, потом се придружила Друштву истраживача „Владимир Мандић Манда“, у свом родном Ваљеву. Оснивањем и вођењем нове тематске групе, а убрзо потом и прихватањем позиције секретарке организације, рано се упознаје са организацијским менаџментом. Наредних година пише и води истраживачке пројекте и активно учествује у раду студентске организације Младих истраживача. Пред крај академских студија постаје чланица Извршног одбора Младих истраживача Србије, а са апсолвирањем и координаторка истраживачких програма. Од 2002. године, запослена је као пројектна менаџерка Младих истраживача Србије.
У периоду 2006-2011. година, завршила је више сертификованих међународних обука за едукаторе у неформалном образовању. Била је тренерица Мреже младих југоисточне Европе и Зелене Агенде. Учествовала је у активностима Kоалиције за младе на заговарању за формирање националног тела за младе, касније и у изради прве Стратегије и Акционог плана. Спроводила је пројектне идеје које је подржало Министарство омладине и спорта. Такође, писала је и водила пројекте који су укључивали регионалне и међународне актере и били подржани из ИПА и других фондова.
Од 2010. године највише се посвећује теми управљања природним ресурсима, у смислу едукације и укључивања заинтересованих страна у складу са међународном политиком у овој области. Прати процесе приступања Србије ЕУ у вези са Оквирном директивом за воде. Ангажује се у истраживањима за потребе израде електронских обука Младих истраживача Србије. Ауторка и коауторка је 20-так стручних и научних радова. Kоорднира „Дунавског уметника“ и трогодишњи пројекат KА2 Ерасмус+ програма.

Процесно, „5 П“ и “ЛЛЛ” оријентисана. Природњачког и авантуристичког је духа, преферира тимске активности и искуствено учење. Специјалисткиња животне средине ААОМ-а, докторанткиња Географског факултета. Мајка и супруга.