Милка Гвозденовић

Координаторка еколошког програма

milka@mis.org.rs

Милка Гвозденовић је биолошкиња. Милкине главне области су: заштита природе, Архуска конвенција, политике заштите животне средине – процес приступања ЕУ (Поглавље 27) и одрживи развој.  Активности на којима ради су: управљање пројектима, мониторинг и анализа политика, координација сарадње са ОЦД и институцијама на националном и међународном нивоу, неформална едукација (планирање и спровођење едукативних активности).

Основна знања о заштити природе и заштити животне средине стекла је на Биолошком факултету у Београду. Ради у МИС од 2006. године. Током свог рада знања и вештине је унапређивала кроз похађање великог броја курсева, семинара и тренинга везаних за заштиту природе, одрживи развој и политике животне средине (UNITAR, GAP, CEEweb, WWF, EC, Columbia University, IUCN итд). Учествовала је у бројним процесима доношења одлука о заштити животне средине на националном и међународном нивоу (процес EfE, Карпатска конвенција, Конвенција о биолошкој разноврсности, преговори са ЕУ везано за Поглавље 27 итд).
Организовала је и учествовала у бројим волонтерским акцијама и кампањама везаним за животну средину. Више од десет година организовала и водила међународне волонтерске кампове у СРП Обедска бара. Волонтирала је и сарађивала са организацијама које се брину о деци без родитеља.
Поседује значајно искуство у развијању и имплементацији пројеката. Једна је од иницијатора оснивања Архус центра Нови Београд и координатора активности Центра.

Поседује дугогодишње тренерско искуство. Припремила је бројне онлине курсеве за платформу mis.org.rs. Ауторка је и ко-ауторка бројних публикација о учешћу јавности у заштити животне средине и заштити природе.

Удата, мајка једног детета. Живи и ради у Италији и Србији.