Јелена Ристић Бероња

Координаторка Волонтерског Сервиса Србије

j.ristic@mis.org.rs

Јелена Ристић Бероња представља Младе истраживаче Србије од 2008. године као координаторка Волонтерског сервиса Србије, сектора МИС-а који се бави развојем волонтерских програма и промоцијом волонтирања и његових вредности од 1990. године. По образовању је општа лингвистиња.
Јелена има искуства у развоју политика, пракси, смерница, препорука и стандарда волонтирања на националном и међународном нивоу, као и политичког заступања организације у мрежама, комисијама, радним и управљачким телима; сертификована сениор тренерица Алијансе европских волонтерских сервиса са фокусом на развој стратегије едукативних активности међународних волонтерских сервиса са различитим фокусом: инклузивност и одрживост волонтерских програма, интеркултурни дијалог, родна равноправност, волонтирање као форма неформалног образовања; акредитаторка за Европски волонтерски сервис SALTO SEE; чланица тима тренера Фондације Темпус – одсек Млади.
Јелена је координисала више десетина пројектних активности, рада пројектних тимова у МИС-у и у Алијанси европских волонтерских сервиса. Један од актуелних најзначајнијих програма који развија у сарадњи са преко 40 организација у Србији је Национални програм волонтирања младих МЛАДИ СУ ЗАKОН Министарства омладине и спорта Републике Србије.
Јелена је ауторка неколико приручника од важности за развој волонтерских сервиса различитих типова; ауторка је и онлајн курсева о волонтирању на obuke.mis.org.rs и elearning.alliance-network.eu.
Јелена проналази инспирацију у раду са младима који желе да промене све(с)т, у упознавању и умрежавању са организацијама из целог света и у неформалном образовању.  Посао јој је хоби, а Истраживачи кућа.