Тијана Љубеновић

Пројектна координаторка

tijana@mis.org.rs

Тијана Љубеновић је у Младим истраживачима Србије од 2009. године. Придружила се као млади активиста, док је од 2015. године на позији координаторке Архус центра и активистичке групе, а од 2016. године и члан одбора. Од 2013. године је и контакт особа за комуникацију са интернационалном мрежом еколошких невладиних организација Youth and Environment of Europe (YЕЕ), где је један период била члан одбора. Учествовала је на многим пројектима и интернационалним тренинзима везаним за животну средине и одрживост, управљањe пројектима и одрживости рада цивилног сектора где је стекла знања и вештине из ових области. Полазник је првог Climate KIC Pioneer програма у Србији где је радила на једном од изазова везаним за климатске промене у Србији, као и УНДП Обуке за оснивање Green Start-up-а. Потписана је као један од аутора брошура намењеним организацијама цивилног сектора „How to make your project last“; Guide on creating impact and follow up“ и „Evnironmental education for sustainability“. По занимању је мастер Хемичар за заштиту животне средине Универзитета у Београду. Лиценцирани је саветник за хемикалије и транспорт опасне робе. Тијана каже да је један од највећих успеха човека у животу да се избори да ради оно што воли, што га мотивише и инспирише. Она је своју мотивацију и инспирацију пронашла у МИС-у.