Program EKO-SISTEM

Šta je program EKO-SISTEM?

Program EKO-SISTEM nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije.

Program se sprovodi u periodu od 2020. do 2022. godine, a podržan je od strane Švedske. Kroz realizaciju programskih aktivnosti, želimo da ubrzamo promene u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo umrežavanje.

Istovremeno, program se fokusira na pokretanje neophodnih promena u stavovima ka zaštiti životne sredine i praksama građana, lokalnih vlasti i državnih institucija.

Više informacija o programu EKO-SISTEM, kao i pregled aktivnosti, možete dobiti na sajtu http://ekosistem.mis.org.rs/