Partnerstva i mreže OCD

Mladi istraživači su osnivači i/ili članice brojnih mreža OCD koje se bave životnom sredinom:

Natura 2000 Resursni centar Srbije – mreža NVO koje se bave zaštitom prirode i čiji je cilj adekvatno uspostavljanje i upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Srbiji. Mreža broji 56 organizacija članica a Mladi istraživači Srbije su sekretarijat mreže.

Koalicija 27 je mreža organizacija koje su aktivne na praćenju procesa vezanih za poglavlje 27 u EU integracijama;

Zelena stolica je mehanizam za uključivanje organizacija civilnog društva u sednice Odbora za životnu sredinu Skupštine Srbije. Zelena stolica nije formalna mreža ali okuplja preko 50 organizacija koje su zainteresovane za saradnju sa Skupštinskim odborom. Centar modernih veština, Beogradski fond za političku izuzetnost i Mladi istraživači Srbije koordinišu Zelenu stolicu.

SEKO životna sredina i klimatske promene – uloga SEKO životna sredina i klimatske promene je da bude aktivna i konstruktivna u procesu  programiranja, praćenja  i  izveštavanja  o sredstvima  EU  i  razvojnoj pomoći Republici Srbiji.MIS je koordinator ove mreže.

Klimatski forum je mreža organizacija koje se bave problemom klimatskih promena, podizanjem svesti i adaptacijama na klimatske promene. Mladi istraživači Srbije su članica mreže.

Mreža Arhus centara Srbije – Mladi istraživači Srbije su uspostavili programsku celinu Arhus centar Novi Beograd u novembru 2015. godine i tada su započeli intenzivnu saradnju sa ostalim Arhus centrima u Srbiji.

Na međunarodnom nivou Mladi istraživači Srbije su članica mreža:

CEEweb for Biodiversity, mreža organizacija iz centralno-istočne Evrope sa sedištem u Budimpešti. Mreža je usmerena na zaštitu biodiverziteta i na primenu EU direktiva.

SEENET – South East Europe Network for Energy and Transport koja okuplja organizacije iz regiona koje se bave životnom sredinom ali deluju u oblastima energetike i transporta.

YEE –Youth for Environment in Europe je mreža čije je sedište u Pragu. Ova mreža ima za cilj da podstakne učešće mladih u zaštiti životne sredine.

BioNET – Regional Network of Biodiversity Related Civil Society Organisations koja okuplja organizacije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Albanije.