Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine i ekologija su u centru rada Mladih istraživača Srbije već više od 30 godina. Prateći promene kompleksnih sistema koje želimo da zaštitimo i očuvamo, smišljamo i realizujemo nove programe i projekte.

Dobrodošli na internet stranice programa životne sredine Mladih istraživača Srbije!