Prijava na kamp

Na međunarodne volonterske kampove se mogu prijaviti svi koji imaju više od 14 godina i govore elementarni engleski ili jezik zemlje u koju idu. Iako većina volontera koja ide na radne kampove ima između 18 i 30 godina, volonteri svih uzrasta su dobro došli. Kampovi sa tipom kampa TEEN su otvoreni i za tinejdžere. Osim malobrojnih kampova koji pretpostavljaju posedovanje određene veštine ili znanja (kao što su umetnički – muzički, rad sa decom i odraslima sa specifičnim potrebama), ne postoje ograničavajući uslovi, tj. nije bitno da li ideš u školu, na fakultet, radiš ili ne radiš.

Više o kampovima pogledaj ovde.

Pošto si na pretraživaču kampova izabrao, tj. izabrala listu kampova na koje želiš da odeš, ovde se možeš prijaviti na volonterski kamp i proveriti status tvoje prijave.

Popuni sva polja u formularu, a obavezno poređaj tvoj izbor kampova po prioritetu (na prvom mestu onaj kamp na koji bi najviše želeo, tj. želela da odeš); vodi računa da odabereš kampove na koje bi zaista želeo/la da ideš, bezrazložno otkazivanje kampa pošto si već primljen-a vodi do trajnog isključenja.

Uplati participaciju po uputstvu:
Svrha uplate: participacija za učešće na kampu
Primalac: Mladi istraživači Srbije, Bulevar umetnosti 27, Beograd
Račun primaoca: 205-143811-14
Iznos:

Participacija za učešće na kampu u inostranstvu je 5200 din za prvi kamp i 2600 za drugi tokom iste godine, a za kampove u Srbiji 2000,00. Participacija je vaš doprinos organizaciji kampova u Srbiji i omogućava ovom programu da postoji više od 30 godina. Sredstvima prikupljenim uplatom participacije pokrivaju se operativni troškovi Volonterskog servisa Srbije, kao i ko-organizovanje i organizovanje međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji.

Kada popuniš prijavu, pročitaj pažljivo opšte uslove prijavljivanja i, ako se slažeš sa njima, klikni slažem se.

Prijavu je dovoljno popuniti samo jednom.

VAŽNO!
Prijava se popunjava isključivo na engleskom jeziku.

Podaci o kampovima

Nema odabranih kampova u tvom rancu! Pre nego što nastaviš sa prijavom vrati se na: Pretraga kampova i dodaj odabrane kampove u tvoj ranac.
Nema odabranih kampova.
Dozvoljena su samo slova engleskog alfabeta.

Ukoliko želiš da se prijaviš sa nekim, molimo te da navedeš ime i prezime osobe s kojom želiš da učestvuješ.

Lični podaci

Rôd je neophodan.
Prezime je neophodno i mora biti uneseno slovima engleskog alfabeta.
Ime je neophodno i mora biti uneseno slovima engleskog alfabeta.
Datum rođenja je neophodan ili je unesen u nesipravnom formatu.
Mesto rođenja je neophodno i mora biti uneseno slovima engleskog alfabeta.
Državljanstvo je neophodno.
Broj pasoša je neophodan.

Datum izdavanja

Datum isteka

Zanimanje je neophodno.

Adresa (iz pasoša)

Ulica je neophodna.
Broj je neophodan.
Poštanski broj je neophodan.
Grad je neophodan.
Država je neophodna.

Kontakt podaci

E-pošta je neophodna ili je unesena u neispravnom formatu.
Telefon je neophodan ili je unesen u nesipravnom formatu.
Mobilni je neophodan ili je unesen u nesipravnom formatu.

Name and surname of the person that we can contact if you are not available.

Molimo unesi ime i prezime koristeći samo slova engleskog alfabeta.
Telefon je neophodan ili je unesen u nesipravnom formatu.
Format e-pošte je unesen u nesipravnom formatu.

Ostali podaci

Molimo odaberi jezik.
Molimo odaberi nivo veštine.
Molimo odaberi jezik.
Molimo odaberi nivo veštine.
Molimo odaberi jezik.
Molimo odaberi nivo veštine.

Napomene u vezi sa zdravstvenim stanjem, lekovima, alergijama, načinom ishrane itd.

Molimo unesi posebne napomene koristeći samo slova engleskog alfabeta. Ukoliko ih nemaš, unesi ”NONE”.

Navedi prethodno volontersko iskustvo sa kampova (zemlja, tip kampa i godina).

Molimo unesi prethodno iskustvo koristeći samo slova engleskog alfabeta. Ukoliko ga nemaš, unesi ”NONE”.

Zašto želiš da učestvuješ na volonterskom kampu? Ukoliko je zahtevano u opisu kampa, molimo te da napišeš posebno motivaciono pismo i pošalješ ga e-poštom.

Molimo unesi motivaciju koristeći samo slova engleskog alfabeta.

Molimo te da opišeš tvoje veštine, znanja i istakneš neke svoje osobine.

Molimo te da opišeš tvoje veštine, znanja i istakneš neke svoje osobine koristeći samo slova engleskog alfabeta.

Polja obeležena * su obavezna!

Moraš prihvatiti Uslove prijavljivanja.
Sending failed. Please try again later of contact us if you are experiencing the problem continuously.