Prava i obaveze volontera

TOKOM KAMPA
Volonteri moraju poštovati pravila ponašanja koja vladaju na kampu. Naravno, na kampu vlada demokratija, u smislu da svako može da kaže ono što misli i da radi ono što želi, ali samo ukoliko to ne narušava organizaciju i kompaktnost kampa.
Svi se dobrovoljno prijavljujete na radne kampove, što znači i da prihvatate da ćete na kampu raditi određenu vrstu posla bez novčane naknade. U pitanju je društveno koristan posao i vi svojim radom doprinosite napretku lokalne zajednice. To je ono što bi trebalo da bude osnovna motivacija svakog volontera. Naravno, dobar provod i zabava na kampu, obilasci, ekskurzije i drugo zavise od vas i od ostalih volontera učesnika na kampu (pogledajte početak ovog odeljka). Ali svakako to ne bi trebalo da vam bude glavni i osnovni motiv za učešće na nekom kampu. Ideja o organizovanju volonterskih kampova je zaista plemenita zamisao koju ne bi trebalo da srozavamo na jedan banalan turističko-zabavljački nivo.

 

OPŠTA PRAVA I OBAVEZE VOLONTERA

Prava

 • da rade osmišljen zadovoljavajući posao
 • da budu informisani o organizaciji za koju volontiraju
 • da imaju jasnu ulogu i poziciju
 • da budu pažljivo odabrani za odgovarajući posao koji zadovoljava javni interes i potrebe
 • da budu obučeni za posao kojim će se baviti
 • da imaju zdravo i sigurno radno okruženje
 • da budu birani na osnovu jednakih mogućnosti i bez diskriminacije
 • da se njihovi lični podaci ne zloupotrebljavaju
 • da imaju osobu koja će ih nadgledati i koja će ih usmeravati u toku rada
 • da pokažu inicijativu i osećaj za liderstvo da iskažu svoje mišljenje i daju svoj doprinos u planiranju i
 • implementaciji programa posla
 • da budu tretirani kao ravnopravni saradnici
 • da mogu slobodno da kažu ”ne” ako je potrebno
 • da im se izda potvrda o volonterskom radu (po zahtevu)

 

Obaveze

 • da učestvuju u programu volontiranja sa entuzijazmom i posvećeni
 • da se saradnici na njih mogu osloniti
 • da traže podršku i pomoć kada im je potrebna
 • da budu otvoreni i iskreni o svojim očekivanjima i sposobnostima
 • da prihvate da rade samo ono za šta su kvalifikovani i šta mogu da uspešno završe
 • učestvuju na obukama koje su preduslov za učestvovanje u programu
 • da zaštite pravo na privatnost podataka Volonterskog servisa, organizacije u kojoj volontiraju, drugih volontera i zaposlenih
 • da radi u timu zajedno sa drugim volonterima ili zaposlenima
 • završe posao u predviđenom roku, prateći predviđene procedure
 • podnesu izveštaj odnosno popune evaluaciju popovratku sa kampa
 • obaveste organizaciju kada žele da napuste kamp pre zvaničnog završetka kampa
 • zapamte da predstavljaju Volonterski servis prema organizatoru programa volontiranja i lokalnoj zajednici