Najčešća pitanja

OTKUD?
Ideja za prvi međunarodni radni kamp rodila se u Francuskoj, 1920. godine. U jednom selu, poprištu žestoke bitke, susreli su se predstavnici obe strane u sukobu, da zajedno poprave razrušeno. Kasnije su se ljudi okupljali da bi pomagali unesrećenima (nakon lavina, poplava, gladi), kao i tokom građanskog rata u Španiji, odnosno tokom i nakon završetka Drugog svetskog rata.

VOLONTER?
“Volonter je osoba koja radi (deluje) u korist druge osobe, po slobodnoj volji, bez nadoknade.” – Definicija UNESKO Koordinativnog komiteta za međunarodni volonterski servis. (Coordinating Committee For International Voluntary Service – CCIVS)

RAD?
Radni kampovi se nazivaju radnim, jer se na njima nešto i radi. Volonteri se trude da rade koliko mogu. Od njih, naravno, niko neće tražiti previše, jer oni nisu jeftina radna snaga – ovde rad ima određenu simboliku. Zapamtite, u pitanju je volonterski rad, što znači da nećete biti plaćeni. Veoma je važno da ste motivisani za volontiranje. Ukoliko niste, nećete toliko uživati u radnom kampu. Ako jeste, to će vam biti fantastično iskustvo.

Osim radnog dela, koji ne traje duže od 5-6 časova dnevno, pet ili šest dana nedeljno, kampovi uključuju i slobodne aktivnosti, ali i deo obrazovnog karaktera (predavanja stručnjaka iz oblasti u vezi sa temom kampa). Vikendima se ne radi, već se organizuju razne ekskurzije, obilasci, internacionalne večeri.

KAKAV RAD?
Volonterski kampovi su tematski veoma različiti: najbrojniji su “ekološki” odnosno projekti vezani za zaštitu životne sredine u najširem smislu, istraživački odnosno studijski, umetnički, socijalni (poput rada sa decom, hendikepiranim osobama, starima, izbeglicama, etničkim grupama), arhitektonski, renoviranje ili građevinski radovi, poljoprivredni, briga o životinjama, arheološki, mirovni, itd. Radni kampovi mogu biti bilo kakvog tipa, jer nastaju iz potrebe lokalne zajednice gde se održavaju. Svima je zajednički cilj da doprinesu da naša planeta postane mirnije, zdravije i pravednije mesto.

ZAŠTO?
Jedan od glavnih ciljeva radnog kampa je stvaranje kontakata između učesnika iz inostranstva i lokalnog stanovništva, čime se doprinosi boljem razumevanju naroda i kultura, prijateljstvu i miru. Volonteri su tako i učesnici u svakodnevnom životu, a ne turisti. Time dobijaju potpuno drugačiju sliku zemlje u kojoj borave, posmatranu iz ugla samih stanovnika, i upoznaju mnogo bolje njihovu kulturu i običaje.

KADA?
Većina programa se odvija od juna do septembra. Kampove koji se odvijaju van sezone objavljujemo na našoj stranici na internetu (upotrebite naš pretraživač) ili informacije o njima dobijate putem naše mejling liste. Ima oko dve stotine programa koji se održavaju od oktobra do maja.

KOLIKO DUGO?
Najveći broj kampova traje dve do tri nedelje. Otprilike 25% naših volontera prijavljuje se na više od jednog kampa u toku sezone. Možete celo leto provesti na kampovima u inostranstvu – ukoliko se prijavite za više od tri kampa u godini, ne naplaćujemo prijavljivanje za četvrti i svaki naredni kamp.

SMEŠTAJ, HRANA?
Iako izraz “radni kamp” sadrži reč “kamp”, retko se dešava da ćete bukvalno kampovati. Najčešće je smeštaj u školi, omladinskom centru, planinarskom domu, privatnim kućama i slično. Možda ćete u nekim slučajevima spavati i/ili živeti u šatorima. Uslovi života na radnim kampovima znatno se razlikuju od slučaja do slučaja. Mada su učesnici pripremljeni na često veoma jednostavne uslove, smeštaj uključuje tuševe i kuhinju. Osim ako nije drugačije naglašeno, na kamp je potrebno poneti vreću za spavanje, osim ako organizator nije drugačije naveo.

Hranu obično pripremaju naizmenično sami volonteri (po dvoje se smenjuju svakodnevno), pa se od njih očekuje da od kuće ponesu i nekoliko recepata. Ovo je dobra prilika da se proba hrana sa raznih meridijana.

JEZIK?
Osim ukoliko nije drugačije navedeno u opisu kampa, jezik kampa je engleski. Važno je da govorite makar elementarni engleski jezik, odnosno onoliko koliko vam treba da se sporazumevate. Neki opisi kampova nisu navedeni na engleskom, već na jeziku koji će se govoriti na dotičnom kampu. U MIS – VSS-u smo, tokom svih ovih godina bavljenja međunarodnom razmenom mladih, shvatili da je boravak na kampu, i održavanje kontakata sa prijateljima koji se tamo upoznaju, često značajna motivacija našim volonterima da više nauče/usavrše strani jezik. Zato, niko vam iz kancelarije MIS – VSS-a neće dati test iz engleskog jezika kad dođete da se prijavite na kamp, ali budite svesni da vam veoma slabo znanje jezika može biti prepreka za potpunije učešće u životu kampa.

ŽIVOT NA KAMPU?
Organizacija svakodnevnog života je takva da su volonteri kao porodica, pomažu jedni drugima, organizuju i dele dnevne obaveze poput pripreme hrane, radnih aktivnosti i slobodnog vremena. Svaki učesnik kampa treba da bude uključen u grupni život (i svakodnevne poslove) i da doprinosi svojim idejama. Imate priliku da upoznate druge kulture i drugačije načine života – iskoristite je! Na kamp ponesite – puno tolerancije! Budite otvoreni. Biće vam jako zabavno i naučićete mnogo jedni od drugih.

SLOBODNO VREME?
Kako provodite vaše slobodno vreme, zavisi od mesta održavanja kampa, mogućnosti koje postoje na području gde se kamp održava, i šta vi i ostali učesnici kampa želite da radite. Gotovo uvek možete da idete u šetnju, pravite logorske vatre, pevate, pričate, igrate, bavite se sportom… U najvećem broju slučajeva, domaćini organizuju neke aktivnosti. To mogu biti razne ekskurzije i izleti, odlasci u prirodu, na koncerte ili plažu, susreti sa lokalnim stanovništvom, posete obližnjim znamenitostima, muzejima i drugim institucijama.

KONTAKTI SA LOKALNOM ZAJEDNICOM?
Na nekim kampovima imaćete više kontakata sa lokalnim stanovništvom. Mladi iz sela često imaju potpuno drugačiji život od vašeg. Na primer, možda nemaju isti nivo obrazovanja kao vaš. Po našem mišljenju, podjednako je važno da se upoznate sa njima, kao i sa ostalim učesnicima kampa. Ipak, znajte da intenzitet kontakata sa lokalnom zajednicom/mladima potpuno zavisi od lokalnih prilika. Neće ga, na primer, uopšte biti ukoliko budete bili smešteni u veoma izolovanom mestu.

KAMP LIDERI?
Uvek postoji jedan ili dva kamp lidera. Zovu se još i vođe ili koordinatori kampa, ili, u Francuskoj, animatori. Oni će vam pomoći da organizujete aktivnosti u slobodno vreme, jer znaju više od vas kakve mogućnosti nudi područje gde je kamp, vode računa o nabavci hrane i smeštaju i obično zastupaju kamp prema projektnom partneru. Imaju mnogo više zaduženja i odgovornosti na kampu, ali su, osim toga, volonteri kao i vi.

OSIGURANjE?
Osiguranje postoji samo za nesreće, na većini kampova u inostranstvu. Imajte na umu da osiguranje ne pokriva put do kampa i nazad. Preporučujemo vam da, pored obezbeđenog osnovnog osiguranja na kampu, ipak sebi obezbedite i neko potpunije, pre nego što krenete. Ukoliko ste korisnici EYCA kartica ili studentske čip kartice,

TROŠKOVI?
Iznos i način plaćanja participacije za učešće na kampu se određuje na godišnjem nivou i važi za kalendarsku godinu. Participacija za učešće na kampu u inostranstvu je 7000 dinara za prvi kamp i 3500 za drugi tokom iste godine, a za kampove u Srbiji 4000,00. Participacija je vaš doprinos organizaciji kampova u Srbiji i omogućava ovom programu da postoji više od 30 godina.

Volonteri plaćaju troškove puta i vize (ukoliko je ona potrebna), a smeštaj i hrana na kampu su im obezbeđeni. Jedan broj kampova ima i tzv.dodatnu participaciju (participation fee) kojim volonteri pomažu realizaciju kampa i koji se plaća organizatoru kampa po dolasku na kamp. Ukoliko neki kamp ima ovakav vid dodatne participacije to će biti naglašeno u samom opisu kampa u Pretraživaču kampova.