Ko može da učestvuje?

Na kampove se mogu prijaviti svi koji imaju više od 18 godina, želju i volju da volontiraju i govore engleski ili jezik zemlje u koju idu. Iako većina volontera koja ide na radne kampove ima između 20 i 25 godina, volonteri svih uzrasta su dobrodošli. Osim malobrojnih kampova koji pretpostavljaju posedovanje određene veštine ili znanja (kao što su umetnički – muzički, rad sa decom i odraslima sa specifičnim potrebama), ne postoje ograničavajući uslovi.

Postoje i programi za mlađe volontere, odnosno za mlade od 13 do 17 godina, tzv. tinejdžerski kampovi. U zaglavlju kampa označeni su skraćenicom TEEN, iza koje sledi oznaka vrste rada na kampu. Za mnoge od njih plaća se dodatna participacija organizatorima, što je navedeno u kratkom opisu kampa. Razlog tome je što je tim koji vodi grupu za to kvalifikovan i tokom čitavog trajanja kampa odgovoran za volontere, pa stoga i dodatno plaćen. Tinejdžeri se obično dočekuju na železničkoj/autobuskoj stanici. U toku kampa ne smeju ga sami napuštati bez pismene dozvole roditelja (prethodno poslate organizatoru). Za učestvovanje na kampovima, tinejdžerima je potreban pristanak roditelja, odnosno izveštaj o zdravstvenom stanju, vakcinacijama, alergijama, itd. U zavisnosti od organizacije koja rukovodi kampom, ovi formulari su različiti, a dobićete ih u kancelariji MIS – VSS-a, pošto ste primljeni na kamp za mlađe od 18 godina. Odmah sledi i informacija o tome kada treba dostaviti ove dokumente organizatoru: nekad najkasnije mesec dana pre početka kampa, nekada ih treba dati, u originalu, organizatoru po dolasku na kamp. Osim ovih specifičnosti, tinejdžerski kampovi se ne razlikuju previše od „običnih“ kampova. Od vas se podjednako očekuje da budete volonteri, da učestvujete u životu kampa, itd. Neki naši partneri u Nemačkoj primaju na „obične“ kampove i volontere već od 16 godina starosti. Takođe, na pojedinim kampovima u Francuskoj mogu učestvovati i volonteri od 17 godina, ukoliko su već učestvovali na volonterskim međunarodnim kampovima, odnosno ukoliko se osećaju dovoljno zreli za kampove za odrasle.

Malobrojni partneri na neke od svojih kampova primaju roditelje sa malom decom (starosti od 3 do 12 godina). Ti kampovi označeni su kao „FAMILY CAMPS“.

Međunarodni radni kampovi treba da budu otvoreni za sve. Zato u MIS – VSS-u ohrabrujemo volontere sa smetnjama u razvoju ili sa hendikepom, kojima je potrebna individualna pomoć (dodatne informacije, dočekivanje na stanici, posebna podrška tokom kampa, itd.), da idu na volonterske kampove. Molimo vas da nam se obratite. Pronaći ćemo najbolji način da vas smestimo na kamp, a i oslobodićemo vas plaćanja participacije za učešće na kampu.