Osiguranje

Većina naših partnerskih organizacija obezbeđuje osiguranje koje pokriva samo nesrećne slučajeve u toku trajanja kampa. Zato, ukoliko želiš da budeš osiguran/a i tokom putovanja i tokom trajanja kampa, savetujemo ti da uzmeš svoje putno osiguranje.

Ukoliko imaš zdravstveno osiguranje u Srbiji, za vreme privremenog boravka u inostranstvu imaš prava na korišćenje zdravstvene zaštite samo u slučaju hitne medicinske pomoći. Više detalja nalazi se ovde

U saradnji sa Evropskim omladinskim centrom, korisnici EYCA, ISIC, ITIC, kao i studentskih čip kartica imaju 10 % popusta na participaciju za prvi kamp i čak 50% popusta na sledeći kamp koji se prijaviš u toku tekuće godine. Uz to, korisnici EYCA i studentske čip kartice (koja na sebi ima EYCA obeležja ) imaju obezbeđeno osiguranje do iznosa od 5000 evra, potrebno je samo da polisu aktiviraš na sajtu www.mojakartica.rs i polisu poneseš sa sobom.

Čuvajte fotokopiju prve strane vašeg pasoša i svih viza sa sobom, a ostavite i kopiju vašoj porodici ili prijateljima kod kuće, u slučaju da izgubite ili vam ukradu pasoš. Sa mnogo manje problema izvadićete zamenu u našoj najbližoj ambasadi/konzulatu.