Motivaciono pismo

Na nekim umetničkim, socijalnim ili na neki drugi način specifičnim kampovima, neretko se traži od volontera da napišu motivaciono pismo. To naročito važi za programe dugoročnog volontiranja, gde je motivaciono pismo čak najbitnija stvar pri prijavljivanju. Evo nekoliko saveta kako bi trebalo da izgleda motivaciono pismo, mada mnogi saveti mogu da vam posluže i za dalje prilike u životu kada će vam motivaciono pismo trebati.

Najvažnije je da objasnite zbog čega želite da učestvujete na određenom projektu, čime biste mu doprineli, na kakvim kampovima ste do sada učestvovali, ako jeste, kao i vaša iskustva koja se mogu dovesti u vezu sa projektom.

Motivaciono pismo za volonterski program je dokument u kome treba da stoji što više ličnih stvari o vama. Njegov cilj je da stvori sliku o vama i ubedi organizatora da izabere upravo vas. Treba da uskladite vašu biografiju i vaše ciljeve prikazane u samom pismu. Zatim, treba da objasnite šta vas motiviše da konkurišete upravo za taj program. Organizator očekuje da uskladite vaše ciljeve i ciljeve samog programa. Ova stvar se može posmatrati raznoliko: ne treba da izmišljate neke stvari samo da biste se dopali organizatoru, ali pokušajte da sebe predstavite upravo u onom svetlu u kom bi i sam selektor želeo da vas vidi. Sve ovo čini motivaciono pismo jedinstvenim dokumentom za svaki pojedinačni program, stoga zahteva da pismo prilagodite svakom programu za koji se prijavljujete.

Pored kvalifikacija koje zahteva program na koji želite da se prijavite, motivaciono pismo treba da predstavi vas kao razumnu, razložnu osobu koja nije konfuzna, osobu koja je motivisana i uvek spremna na učenje i usavršavanje. Pre nego što počnete da pišete prvu verziju, razmislite malo o sebi, svojim ciljevima i svojim znanjima. Možete početi tako što ćete navesti svoje ciljeve u uvodu. Oblikujte razradu rukovodeći se prethodnim napomenama. Počnite od činjenica – studija/zanimanja; šta i gde studirate/radite i kako se to može uklopiti u program.

U drugom delu biste mogli navesti vaše profesionalne ciljeve i njihovu vezu sa vašim studijama/zaposlenjem. Navedite, ukoliko imate, vaš dugoročni plan, i naznačite kako bi program mogao da se uklopi u sve to. Cilj motivacionog pisma jeste da se predstavite kao jedinstvena osoba, upravo onakva kakvu bi oni želeli u svom programu. Upravo zbog toga, dobro razmislite kako će izgledati vaše motivaciono pismo.

Struktura motivacionog pisma ne bi trebalo da bude komplikovana. Niko neće od vas očekivati da zadovoljite određenu formu pisanja, kao što se to očekuje prilikom kandidovanja za posao. Pišite jasno i logično, nemojte preterivati navodeći svoje ciljeve. Male laži jesu dozvoljene; vi ste ipak volonter i niko od vas ne očekuje listu visoko postavljenih ciljeva.

Zapamtite – vaše motivaciono pismo će biti jedno od mnogih koje organizator treba da pročita. Dobro pregledajte pismo pre nego što ga pošaljete. Jedna od strategija može biti da nakon pisanja prve verzije pisma, napravite pauzu, pa napišete još jedno i onda probate da objektivno ocenite oba, da biste, zatim, upoređujući ih, napisali najbolju verziju.