Međunarodni volonterski servis

Međunarodni volonterski servis (IVS – International Voluntary Service) promoviše razumevanje među narodima, razmenu znanja među kulturama, angažovanje na globalnom nivou, međunarodnu saradnju i mir. Za razliku od drugih oblika turizma i putovanja, međunarodni volonteri su u jedinstvenoj prilici da izgrade svoje veštine, stavove i sposobnosti u vezi sa interkulturalnošću, pošto su u direktnom kontaktu sa lokalnim stanovništvom sa kojim istražuju kulturne razlike i sličnosti kroz zajednički život i rad. Ove veštine, stavovi i sposobnosti se smatraju sve više važnim u današnjem globalizovanom društvu i tržištu.

Iako se ranije smatralo da je sam kontakt sa novom kulturom dovoljan da nadogradi interkulturno razumevanje i sposobnost, u današnje vreme istraživanja pokazuju da kontakt sa drugim kulturama može da dovede do razvijanja interkulturnih sposobnosti tek u pravim uslovima. Rezultati kontakta sa drugi kulturama kroz volonterski rad zavise od sposobnosti volonterske organizacije da olakša proces spoznaje i prirodu volonterske aktivnosti, ali i od samog volontera i njegove spremnosti na promenu.

Tipovi međunarodnih volonterskih programa su veoma različiti i aktivnosti, ciljevi i organizacije se često veoma razlikuju. Vrlo je važno pravilno organizovati sam program volontiranja, jer u suprotnom može da bude kontraproduktivan i neefikasan i da dovede do stvaranja još jačih predrasuda, smanjenog nivoa tolerancije i čestih nerazumevanja kulturnih obrazaca.

Pokret međunarodnih volonterskih kampova je pokret koji u svojoj osnovi nosi reakciju na konflikt. Pjer Seresol (Pierre Ceresole), švajcarski pacifista koji je bio svedok masakra i mržnje u Prvom svetskom ratu, prisustvovao je sastanku inauguracije Fellowship of Reconciliation 1919. godine, gde je nemacki delegat, Volter Koč (Walter Koch), čiji je brat bio ubijen u Verunu, rekao:

Pričamo već dva dana. Da li je priča sve što možemo da uradimo?

Seresol i Koč su predložili nešto praktično i kreativno – da rade zajedno na obnovi. Pronašli su Esnes, razrušeno francusko selo spremno da ugosti grupu međunarodnih volontera.
Grupu su činili Nemci, Britanci, Mađari, Švajcarci, Austrijanci, Holanđani i francuski meštani, koji su radili na izgradnji porušenih domova. Sve osobe dobre volje su bile dobrodošle.

Posle određenog vremena, pojedinci među lokalnim sanovništvom su govorili da je prisustvo stranaca „uvreda za pokojne Francuze“ a potom su nemački i austrijski volonteri zamoljeni da napuste kamp. Ova reakcija je uzdrmala i negirala osnovnu ideju pomirenja i projekat je obustavljen.
Iako se prvi kamp nije završio uspešno, njihovi učesnici su uvideli potencijal koji nosi – radeći zajedno, rame uz rame, na zadatku od zajedničkog interesa, živeći, hraneći se i odmarajući zajedno, ljudi zaista mogu da razumeju onog drugog i nauče nešto od njega, na način koji nijedna druga aktivnost osim međunarodnog radnog kampa ne može da pruži. Danas, posle bezmalo jednog veka, lavina koju je pokrenuo prvi kamp godišnje broji preko 3 miliona volonterskih sati i skoro milion volontera na svim kontinentima.Više o pokretu pročitati ovde.

Danas se međunarodna razmena volontera kroz radne kampove obavlja među globalnim i regionalnim mrežama volonterskih organizacija:

The Alliance of European Voluntary Service Organizations
Service Civil International (SCI)
Coordinating Committee of International Voluntary Services (CCIVS)
South East European Youth Network (SEEYN)

Druge mreže volonterskih organizacija takodje se bave međunarodnom razmenom volontera, kao i lobiranjem, uspostavljanjem i održavanjem kontakata sa institucijama i agencijama, organizuju razne aktivnosti/seminare, obavljaju istraživanja i objavljuju publikacije kako bi poboljšali kvalitet razmena. Organizacije članice su međunarodne ili nacionalne.

(Association of Voluntary Service Organisations (AVSO))
(Action d’Urgence Internationale (AUI))
International Cultural Youth Exchange (ICYE)
(European Federation of Intercultural Learning (EFIL))
Voluntariato Internazionale Donna Educazione Svilluppo (VIDES)
Voluntary Service Overseas (VSO)
Internationaler Versohnungsbund
United Nations Volunteers (UNV)
Centre européen du volontariat (CEV)