Аутоматски нацрт

Vera Bukilić Radusin

Administrativni poslovi

vera@mis.org.rs

Vera Bukilić Radusin je u Istraživačima od njihovog osnivanja. I tako već 40 godina. Prvi put je učestvovala u aktivnostima kao član štaba Omladinske istraživačke akcije „Timok 77“. Vera je prvo zaposlenje imala u Jugoslovenskom savezu za zaštitu životne sredine, odakle je septembra 1977. godine prešla na poziciju administrativno-tehničkog sekretara Republičke konferencije Mladih istraživača Srbije. Njena prva kancelarija nalazila se u Zmaj Jovinoj 21, u zgradi „Saveznih organa“. Period do preseljenja na sadašnju adresu, radila je za Istraživače u kancelariji u Sava Centru (dok je sekretar organizacije bio u zgradi CK). Preseljenje u novu zgradu u Ho Ši Minovoj 27 (danas Bulevar umetnosti), desilo se na jesen 1978. godine.

Vera je ispratila preko 10 generacija predsednika, sekretara i brojnih koordinatora programa Mladih istraživača Srbije. Sa pojedincima iz sadašnje generacije MIS-a radi zajedno 20-tak godina. I dalje, Vera „je živa enciklopedija“ i svedok istorijskog razvoja organizacije. Ona prati aktivnosti iz aspekata knjigovodstva: platnog prometa, obračuna i knjiženja dokumentacije, obračuna troškova poslovanja, evidentiranja faktura, obračunavanja poreza i doprinosa na zarade, kontrole arhiviranja i sl. Vera učestvuje u pripremi projektne dokumentacije, kao i pripremi dokumentacije za finasijsku reviziju  i izveštavanje.