dr Snežana Jovičić

Članica Upravnog odbora MIS

Dr Snežana Jovičić je načelnica Odeljenja laboratorije u Klinici za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije i asistentkinja sa doktoratom na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Članica je Društva medicinskih biohemičara Srbije (DMBS), gde je angažovana kao član Izvršnog odbora. Angažovana je kao izvršni urednik međunarodnog časopisa Journal of Medical Biochemistry. U programima Mladih istraživača Srbije učestvuje od 1993. godine, kada je postala član geografske grupe Društva istraživača „Vladimir Mandić-Manda“ iz Valjeva.