Natalija Radivojević

Članica Upravnog odbora MIS

upravniodbor@mis.org.rs

Natalija Radivojević je volonterka koja je deo porodice Istraživača od 2010. godine. Studentkinja je Filološkog fakulteta, smer Opšta lingvistika i švedski jezik, a završila je Vazduhoplovnu akademiju.
Na svoj prvi kamp otišla je sa 16 godina, a sada je već bila volonterka na preko 10 kampova. Osim toga što je bila učesnica na volonterskim kampovima, Natalija je kamp liderka već 6 godina, kako na kampovima u Srbiji tako i na kampovima u inostranstvu. Natalija je 4 godine (2012-2016.) bila koordinatorka promoterske grupe Mladih istraživača Srbije (MIS) i na taj način doprinela povećanju broja volontera koji odlaze na volonterske programe, a trenutno je koordinatorka radne grupe za kamp lidere od 2017. godine.
Osim volonterskih kampova, bila je učesnica na mnogim međunarodnim treninzima, omladinskim razmenama i sličnim događajima koji su bili usko vezani za teme poput interkultrnog učenja, migracija, rodne ravnopravnosti, održivog načina života.
Trenerica je na obukama za koordintore volonterskih kampova od 2016. godine, a 2017. godine je uspešno završila dugoročnu obuku za trenere mreže Alijansa Evropskih volonterskih servisa.
Inspirišu je tatine torte, a u slobodno vreme se bori za rodnu ravnopravnost kako u međunarodnim volonterskim programima tako i u njenom životu, upravo zato je od 2015. godine članica radne grupe za rodnu ravnopravnost koja pripada mreži Alijanse.
Od 2016. godine je članica Upravnog odbora MIS gde radi na unapređnju rada organizacije zajedno sa ostalim članovima upravnog odbora, volonterima i zaposlenima u MIS-u.
Ponosna je na svoju drugu porodicu, MIS, kako na njihov dosadašnji uspeh tako i na svoj uspeh zajedno sa njima.