Dušica Trnavac Bogdanović

Projektna menadžerka

dusica@mis.org.rs

Dušica Trnavac Bogdanović je u Mladim istraživačima od 1992. godine. Počela je kao srednjoškolka na programu u Istraživačkoj Stanici Petnici, potom se pridružila Društvu istraživača „Vladimir Mandić Manda“, u svom rodnom Valjevu. Osnivanjem i vođenjem nove tematske grupe, a ubrzo potom i prihvatanjem pozicije sekretarke organizacije, rano se upoznaje sa organizacijskim menadžmentom. Narednih godina piše i vodi istraživačke projekte i aktivno učestvuje u radu studentske organizacije Mladih istraživača. Pred kraj akademskih studija postaje članica Izvršnog odbora Mladih istraživača Srbije, a sa apsolviranjem i koordinatorka istraživačkih programa. Od 2002. godine, zaposlena je kao projektna menadžerka Mladih istraživača Srbije.
U periodu 2006-2011. godina, završila je više sertifikovanih međunarodnih obuka za edukatore u neformalnom obrazovanju. Bila je trenerica Mreže mladih jugoistočne Evrope i Zelene Agende. Učestvovala je u aktivnostima Koalicije za mlade na zagovaranju za formiranje nacionalnog tela za mlade, kasnije i u izradi prve Strategije i Akcionog plana. Sprovodila je projektne ideje koje je podržalo Ministarstvo omladine i sporta. Takođe, pisala je i vodila projekte koji su uključivali regionalne i međunarodne aktere i bili podržani iz IPA i drugih fondova.
Od 2010. godine najviše se posvećuje temi upravljanja prirodnim resursima, u smislu edukacije i uključivanja zainteresovanih strana u skladu sa međunarodnom politikom u ovoj oblasti. Prati procese pristupanja Srbije EU u vezi sa Okvirnom direktivom za vode. Angažuje se u istraživanjima za potrebe izrade elektronskih obuka Mladih istraživača Srbije. Autorka i koautorka je 20-tak stručnih i naučnih radova. Koordnira „Dunavskog umetnika“ i trogodišnji projekat KA2 Erasmus+ programa.

Procesno, „5 P“ i “LLL” orijentisana. Prirodnjačkog i avanturističkog je duha, preferira timske aktivnosti i iskustveno učenje. Specijalistkinja životne sredine AAOM-a, doktorantkinja Geografskog fakulteta. Majka i supruga.