Milka Gvozdenović

Koordinatorka ekološkog programa

milka@mis.org.rs

Milka Gvozdenović je biološkinja. Milkine glavne oblasti su: zaštita prirode, Arhuska konvencija, politike zaštite životne sredine – proces pristupanja EU (Poglavlje 27) i održivi razvoj. Aktivnosti na kojima radi su: upravljanje projektima, monitoring i analiza politika, koordinacija saradnje sa OCD i institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou, neformalna edukacija (planiranje i sprovođenje edukativnih aktivnosti).

Osnovna znanja o zaštiti prirode i zaštiti životne sredine stekla je na Biološkom fakultetu u Beogradu. Radi u MIS od 2006. godine. Tokom svog rada znanja i veštine je unapređivala kroz pohađanje velikog broja kurseva, seminara i treninga vezanih za zaštitu prirode, održivi razvoj i politike životne sredine (UNITAR, GAP, CEEweb, WWF, EC, Columbia University, IUCN itd). Učestvovala je u brojnim procesima donošenja odluka o zaštiti životne sredine na nacionalnom i međunarodnom nivou (proces EfE, Karpatska konvencija, Konvencija o biološkoj raznovrsnosti, pregovori sa EU vezano za Poglavlje 27 itd).
Organizovala je i učestvovala u brojim volonterskim akcijama i kampanjama vezanim za životnu sredinu. Više od deset godina organizovala i vodila međunarodne volonterske kampove u SRP Obedska bara. Volontirala je i sarađivala sa organizacijama koje se brinu o deci bez roditelja.

Poseduje značajno iskustvo u razvijanju i implementaciji projekata. Jedna je od inicijatora osnivanja Arhus centra Novi Beograd i koordinatora aktivnosti Centra. Poseduje dugogodišnje trenersko iskustvo. Pripremila je brojne online kurseve za platformu mis.org.rs. Autorka je i ko-autorka brojnih publikacija o učešću javnosti u zaštiti životne sredine i zaštiti prirode.

Udata, majka jednog deteta. Živi i radi u Italiji i Srbiji.