Jelena Ristić Beronja

Koordinatorka Volonterskog Servisa Srbije

j.ristic@mis.org.rs

Jelena Ristić Beronja predstavlja Mlade istraživače Srbije od 2008. godine kao koordinatorka Volonterskog servisa Srbije, sektora MIS-a koji se bavi razvojem volonterskih programa i promocijom volontiranja i njegovih vrednosti od 1990. godine. Po obrazovanju je opšta lingvistinja.
Jelena ima iskustva u razvoju politika, praksi, smernica, preporuka i standarda volontiranja na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i političkog zastupanja organizacije u mrežama, komisijama, radnim i upravljačkim telima; sertifikovana senior trenerica Alijanse evropskih volonterskih servisa sa fokusom na razvoj strategije edukativnih aktivnosti međunarodnih volonterskih servisa sa različitim fokusom: inkluzivnost i održivost volonterskih programa, interkulturni dijalog, rodna ravnopravnost, volontiranje kao forma neformalnog obrazovanja; akreditatorka za Evropski volonterski servis SALTO SEE; članica tima trenera Fondacije Tempus – odsek Mladi.
Jelena je koordinisala više desetina projektnih aktivnosti, rada projektnih timova u MIS-u i u Alijansi evropskih volonterskih servisa. Jedan od aktuelnih najznačajnijih programa koji razvija u saradnji sa preko 40 organizacija u Srbiji je Nacionalni program volontiranja mladih MLADI SU ZAKON Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Jelena je autorka nekoliko priručnika od važnosti za razvoj volonterskih servisa različitih tipova; autorka je i onlajn kurseva o volontiranju na obuke.mis.org.rs i elearning.alliance-network.eu.
Jelena pronalazi inspiraciju u radu sa mladima koji žele da promene sve(s)t, u upoznavanju i umrežavanju sa organizacijama iz celog sveta i u neformalnom obrazovanju.  Posao joj je hobi, a Istraživači kuća. Magnet House edukativni centar u Velikom Gaju joj je hobi, a Istraživači kuća.