Tijana Ljubenović

projektna koordinatorka

tijana@mis.org.rs

Tijana Ljubenović je u Mladim istraživačima Srbije od 2009. godine. Pridružila se kao mladi aktivista, dok je od 2015. godine na poziji koordinatorke Arhus centra i aktivističke grupe, a od 2016. godine i članica Upravnog odbora MIS-a. Od 2013. godine je i kontakt osoba za komunikaciju sa internacionalnom mrežom ekoloških nevladinih organizacija Youth and Environment of Europe (YEE), gde je jedan period bila član odbora. Učestvovala je na mnogim projektima i internacionalnim treninzima vezanim za životnu sredine i održivost, upravljanje projektima i održivosti rada civilnog sektora gde je stekla znanja i veštine iz ovih oblasti. Polaznik je prvog Climate KIC Pioneer programa u Srbiji gde je radila na jednom od izazova vezanim za klimatske promene u Srbiji, kao i UNDP Obuke za osnivanje Green Start-up-a. Potpisana je kao jedan od autora brošura namenjenim organizacijama civilnog sektora „How to make your project last”; Guide on creating impact and follow up“ i „Evnironmental education for sustainability“. Po zanimanju je master Hemičar za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu. Licencirani je savetnik za hemikalije i transport opasne robe. Tijana kaže da je jedan od najvećih uspeha čoveka u životu da se izbori da radi ono što voli, što ga motiviše i inspiriše. Ona je svoju motivaciju i inspiraciju pronašla u MIS-u.