Socio-ekološki forum u Skoplju

Socio-ekološki forum u Skoplju
Izmenjeno:06 Dec 22

Mladi istraživači Srbije imali su priliku da učestvuju na drugom Socio-ekološkom forumu održanom u Skoplju 21. i 22. novembra, kao predstavnici organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti zaštite životne sredine.

Drugi Soci-ekološki forum okupio je na jednom mestu lidere, donosioce odluka, energetke eksperte, ekološke aktiviste i predstavnike civilnog sektora a sve u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert, Međunarodnog centra Olof Palme i Instituta za socijalnu demokratiju – Progresa.

Glavna tema foruma bila je energetska samoodrživost i energetska tranzicija zemalja zapadnog Balkana kao odgovor na energetsku krizu koja sve intenzivnije zahvata Evropu i Balkan.

“Socijalno-pravedna transformacija za energetski samoodrživu Europu”, “Demokratija treba demokrate, a energija demokratizaciju”, “Tehnička rešenja koja će omogućiti promene na lokalnom nivou”, “Žene u energetici”, “Agenti promene i energetska transformacija predvođena mladima” bile su teme panela koji su se tokom foruma vodili.

Stručnjaci iz Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Nemačke i Švedske predstavili su rezultate studija i analize koje su do sada urađene i naglasili da donosioci odluka u centar energetske tranzicije treba da stave građane i njihove potrebe. Kako bi se ostvarili ciljevi, dosegnuti od strane zemalja EU u vezi prelaska na obnovljive izvore energije, neophodno je uspostaviti međusobnu saradnju na svim nivoima, od lokalnog do regionalnog.

Uzimajući u obzir da su žene u većoj meri pogođene energetskom krizom, akcenat panela “Žene u energetici” bio je na rodnoj perspektivi u energetskoj tranziciji. Podjednaki značaj stavljen je i na mlade, koji treba da budu lideri i nosioci socio-ekoloških promena u budućnosti, pa samim tim i energetske tranzicije.

Za Mlade istraživače Srbije ovo je bila prilika da damo glas organizacijama civilnog društva u procesu energetske tranzicije koja nas sve čeka u budućnosti.


Povezani članci

MIS na prvom sastanku Radne grupe za izradu Strategije zaštite životne sredine Srbije
Izmenjeno:25 Jan 23

MIS na prvom sastanku Radne grupe za izradu Strategije zaštite životne sredine Srbije

Direktorka Mladih istraživača Srbije, Tanja Petrović, sa partnerima iz BOŠ-a i RERI-ja, učestvovala je na inicijalnom sastanku Radne grupe za izradu nacionalne Strategije zaštite životne sredine – „Zelena agenda za Srbiju.“ Sastanku je prisustvovalo više od 120 predstavnika relevantnih institucija, akademske zajednice i civilnog sektora, među kojima su i partneri na projektu VOLVOX – Snaga […]

Pročitaj više
Saopštenje za javnost  Mladih istraživača Srbije  povodom navoda narodne poslanice Ivane Parlić  izrečenih tokom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
Izmenjeno:13 Dec 22

Saopštenje za javnost Mladih istraživača Srbije povodom navoda narodne poslanice Ivane Parlić izrečenih tokom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu

Mladi istraživači Srbije odbacuju navode narodne poslanice Ivane Parlić izrečene tokom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu. Tvrdnja „da građani Srbije plaćaju deset miliona evra 20 godina nevladinoj organizaciji koja se zove Mladi istraživači Srbije“ nije istinita. U Zakonu o budžetu, u članu 3, na koji se narodna poslanica poziva, […]

Pročitaj više