Saopštenje za javnost Mladih istraživača Srbije povodom navoda narodne poslanice Ivane Parlić izrečenih tokom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu

Saopštenje za javnost  Mladih istraživača Srbije  povodom navoda narodne poslanice Ivane Parlić  izrečenih tokom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
Izmenjeno:13 Dec 22

Mladi istraživači Srbije odbacuju navode narodne poslanice Ivane Parlić izrečene tokom rasprave o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu.

Tvrdnja „da građani Srbije plaćaju deset miliona evra 20 godina nevladinoj organizaciji koja se zove Mladi istraživači Srbije“ nije istinita.

U Zakonu o budžetu, u članu 3, na koji se narodna poslanica poziva, govori se o direktnim obavezama (spoljnom dugu) Republike Srbije prema međunarodnim finasijskim institucijama i bankama, a ne o finansiranju udruženja.

Sredstva koja se odnose na otplatu duga prema Razvojnoj banci Saveta Evrope, a koja narodna poslanica „dodeljuje“ Mladim istraživačima Srbije, u vezi su sa obezbeđivanjem smeštaja za mlade istraživače u Srbiji, odnosno za rešavanje stambenih potreba mladih naučnika pod povoljnijim uslovima, u smislu Zakona o nauci i istraživanjima.

Mladi istraživači Srbije, kao udruženje građana, nisu ni na koji način korisnik budžetskih sredstava o kojima je narodna poslanica govorila, a još manje mogu biti kreditor Vlade Republike Srbije, što bi se moglo zaključiti iz njenog izlaganja.

Mladi istraživači Srbije posebno nisu uključeni u bilo kakve koruptivne radnje.
U skladu sa vrednostima na kojima organizacija počiva već skoro pola veka, Mladi istraživači Srbije ostaju posvećeni sprečavanju svakog mogućeg oblika korupcije.

Javno izrečena reč, posebno ona na sednici Narodne skupštine, treba da bude istinita, a ne neproverena, paušalna i zlonamerna, posebno ne prema organizaciji koja je, svojim višedecenijskim delovanjem, izgradila ugled koji prepoznaje čitava javnost.


Povezani članci

Da li smanjenje budžeta Ministarstva zaštite životne sredine znači i udaljavanje od evropskih standarda?
Izmenjeno:15 Sep 23

Da li smanjenje budžeta Ministarstva zaštite životne sredine znači i udaljavanje od evropskih standarda?

Na putu ka Evropskoj uniji Srbija se susreće sa brojnim problemima, a nakon odluke da budžet Ministarstva životne sredine u 2023. godini bude smanjen za 4 milijarde dinara, može se reći da će dostizanje standarda u ovoj oblasti biti jedan od najvećih izazova. Koalicija 27 skoro deset godina unazad prati napredak Srbije u Poglavlju 27, […]

Pročitaj više
Otvoren konkurs “Dunavski umetnik 2023”
Izmenjeno:04 Sep 23

Otvoren konkurs “Dunavski umetnik 2023”

Pozivamo zainteresovane, uzrasta od 6 do 18 godina, da se prijave na ovogodišnji konkurs za učešće na Međunarodnom takmičenju „Dunavski umetnik 2023“. „Dunavski umetnik“ je međunarodno, ekološko-umetničko, takmičenje koje organizuje Međunarodna komisija za sliv reke Dunav i Globalno partnerstvo za vode za Centralnu i Istočnu Evropu. Кonkurs se sprovodi u 14 zemalja na slivu reke Dunav od 2004. […]

Pročitaj više