Radna grupa za izradu Strategije zaštite životne sredine sastala se četvrti put

Radna grupa za izradu Strategije zaštite životne sredine sastala se četvrti put
Izmenjeno:12 Jul 23

Predstavnici Mladih istraživača Srbije učestvovali su u četvrtoj radionici Radne grupe, organizovanoj kao nastavak aktivnosti na izradi Strategije zaštite životne sredine – Zelena agenda za Srbiju održanoj 3. i 4. jula.

Tokom dvodnevne radionice, prezentovana je detaljna analiza efekata odabranih mera i definisanje ciljnih vrednosti indikatora, kao i projekcija troškova i potencijalnih izvora finansiranja Strategije.

Poseban akcenat je bio na zajedničkom radu na razvijanju posebnih ciljeva i mera za izuzetno važnu horizontalnu komponentu koju su predstavnici civilnog društva i partneri na projektu VOLVOX – Snaga zajednice (MIS, BOŠ i RERI) predložili kao poboljšanje i proširenje obima Nacionalne strategije zaštite životne sredine kako bi se pokrila horizontalna pitanja i to kroz: jačanje institucionalnih i administrativih  kapaciteta, procenu uticaja na životnu sredinu i stratešku procenu uticaja, informisanje i komunikaciju sa javnošću, učešće u odlučivanju po pitanjima životne sredine u skladu sa Arhuskom konvencijom, promovisanje rodne ravnopravnosti, primenu digitalizacije i saradnju sa naučno-istraživačkim ustanovama.

Na ovom sastanku Radne grupe predstavljen je i novouvedeni opšti strateški cilj, sa četiri specifična cilja koji se odnosi na horizontalna pitanja – „Unapređenje integrisanog pristupa upravljanju životnom sredinom u skladu sa Zelenom agendom”. Iako se ovo poboljšanje dogodilo u kasnoj fazi razvoja Strategije, rezultat je zajedničkih napora partnera da poboljšaju participativni okvir i povećaju uticaj civilnog društva.

Učesnici radionice su takođe imali priliku da sa ekspertima prodiskutuju finalizaciju aktivnosti za Akcioni plan, rokove i odgovorne strane.

Online prezentacija prvog nacrta Strategije najavljena je za 1. avgust, nakon čega će nacrt dokumenta biti poslat na komentare članovima Radne grupe.

Proces izrade Strategije koordinira Ministarstvo zaštite životne sredine, uz podršku projekta „EU za zelenu agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.


Povezani članci

Da li smanjenje budžeta Ministarstva zaštite životne sredine znači i udaljavanje od evropskih standarda?
Izmenjeno:15 Sep 23

Da li smanjenje budžeta Ministarstva zaštite životne sredine znači i udaljavanje od evropskih standarda?

Na putu ka Evropskoj uniji Srbija se susreće sa brojnim problemima, a nakon odluke da budžet Ministarstva životne sredine u 2023. godini bude smanjen za 4 milijarde dinara, može se reći da će dostizanje standarda u ovoj oblasti biti jedan od najvećih izazova. Koalicija 27 skoro deset godina unazad prati napredak Srbije u Poglavlju 27, […]

Pročitaj više
Otvoren konkurs “Dunavski umetnik 2023”
Izmenjeno:04 Sep 23

Otvoren konkurs “Dunavski umetnik 2023”

Pozivamo zainteresovane, uzrasta od 6 do 18 godina, da se prijave na ovogodišnji konkurs za učešće na Međunarodnom takmičenju „Dunavski umetnik 2023“. „Dunavski umetnik“ je međunarodno, ekološko-umetničko, takmičenje koje organizuje Međunarodna komisija za sliv reke Dunav i Globalno partnerstvo za vode za Centralnu i Istočnu Evropu. Кonkurs se sprovodi u 14 zemalja na slivu reke Dunav od 2004. […]

Pročitaj više