Značaj ekoloških vidova saobraćaja – Beo bi bio biciklistički Beograd

Značaj ekoloških vidova saobraćaja – Beo bi bio biciklistički Beograd

Godina realizacije:

2015.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta je bio da se poveća aktivizam mladih na teritoriji grada Beograda u edukaciji i promociji ekoloških vidova saobraćaja.

Rezultati projekta:

Neki od najznačajnijih rezultata kampanje „Beo bi bio biciklistički Beograd“, koja je sprovede u okviru projekta, su: osmišnjen je set promotivno edukativnih materijala za ekološke vidove saobraćaja (informativni lifleti, razglednice); preko 650 dece i mladih učestvovalo u edukaciji i motivisani su za dalje aktivnosti; unapređena su znanja dece i mladih o vezi saobraćaja sa zaštitom životne sredine i zdravlja ljudi; preko 20 aktivista je osposobljeno da se bave kampanjama tako što su prošli obuke i stekli iskustva tokom radionica u školama; unapređena je saradnja civilnog društva i škola na teritoriji Beograda vezano za ekološke vidove saobraćaja; povećano je ineteresovanje za ekološke vidove saobraćaja, veće korišćenje bicikla kao sredstva prevoza.

Ciljna grupa:

Ciljna grupa projekta su bili deca i mladi iz Beograda.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Beograd

Izvori finansiranja:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (300.000,00 dinara)