Zelena inicijativa -Oplaneti se! Recikliraj

Zelena inicijativa -Oplaneti se! Recikliraj

Partneri na projektu:
Godina realizacije:

2011.

Cilj i opis projekta:

Neformalna mreža „Zelena lista Srbije“ u saradnji sa Zelenom inicijativom krajem 2011. godine nastavila je nacionalnu kampanju „Oplaneti se! Recikliraj“ sa ciljem povećanja učešća građana i građanki, reciklažnih biznisa i lokalnih institucija u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina.

Rezultati projekta:

Lokalne akcije realizovane su u 12 gradova u Srbiji – Bački Petrovac, Novi Sad, Kruševac, Trstenik, Raška, Gornji Milanovac, Vranje, Vučje, Pirot, Knjaževac, Niš, Bor i Pirot, na kojima je promovisana primarna selekcija otpada i rađeno na povezivanju reciklažnih kompanija i operatera i lokalnih ekoloških udruženja, lokalnih institucija i građana i građanki. Tokom realizacije akcija prikupljeno je 74 tona plastike, papira, elektronskog i električnog otpada koji je otpremljen u reciklažna postrojenja.

Krajem juna 2012. godine vožen je ekološki biciklistički karavan Oplaneti se!Recikliraj sa 14 biciklista i umetnicima Cirkosfere, koji je za 5 dana prešao je 400 km, obišao nekoliko gradova u Srbiji i podelio građanima 3.000 kesa za razvrstavanje otpada.

Održana su i dva Festivala Oplaneti se!Recikliraj u Beogradu i Novom Sadu, a biran je i najefektniji predmet od otpada u okviru akcije Oplaneti se! Oživi otpad.

Realizaciju kampanje obezbedio je Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i Mladim istraživačima Srbije.

Ciljna grupa:

grašani i građanke u 12 gradova

Lokacija obuhvaćena projektom:

Bački Petrovac, Novi Sad, Kruševac, Trstenik, Raška, Gornji Milanovac, Vranje, Vučje, Pirot, Knjaževac, Niš, Bor i Pirot

Izvori finansiranja:

Američka agencije za međunarodni razvoj (USAID) i ambasada Kraljevine Holandije. (59.775,00 USD)

Dodatni podaci:

http://zelenainicijativa.rs/