Zajednički za životnu sredinu

Zajednički za životnu sredinu

Partneri na projektu:

Beogradska otvorena škola je projektni lider a partneri su: Mladi istraživači Srbije, Američka privredna komora u Srbiji, udruženje ENECA, Međunaroda unija za zaštitu prirode (IUCN), Međunarodna ekološka organizacija The Nature Conservancy (TNC).

Godina realizacije:

2022.

Cilj i opis projekta:

Ciljevi ovog petogodišnjeg projekta koji će se sprovoditi od septembra 2022. do septembra 2027. godine, odnose se na podizanje i jačanje kapaciteta upravljača zaštićenih područja prirode, unapređenje održivih mehanizama finansiranja ovakvih područja i uključivanje poslovnog sektora i građana u teme očuvanja životne sredine, zaštite biodiverziteta i čistog vazduha.

Rezultati projekta:
  • Unapređena praksa upravljanja zaštićenim područjima;
  • Razvijeni kapaciteti i kompetencije relevantnih aktera zaštite prirode, uključujucći i upravljače zaštićenih područja;
  • Omogućeni održivi mehanizmi finansiranja biodiverziteta;
  • Podržane inovacije u inicijativama za razvoj eko-biznisa u okruženju zaštićenih područja;
  • Povecćana dostupnost informacija o javnim politikama u oblasti zaštite životne sredine;
Ciljna grupa:

Relevantni akteri zaštite prirode, uključujući upravnike zaštićenih područja, OCD, građani, javni sektor, privatni sektor, mediji, državna uprava

Lokacija obuhvaćena projektom:

Republika Srbija

Izvori finansiranja:

USAid ($ 5,000.000)

Dodatni podaci:

Glavne projektne aktivnosti:

Analiza procesa upravljanja zaštićenim područjima;

Sprovođenje programa podizanja i jačanja kapaciteta glavnih aktera zaštite prirode;

Analiza regulatornog okvira i mehanizama finansiranja zašticćenih područja;

Uključivanje poslovnog sektora u oblasti zaštite prirode;

Praćenje javnih politika i izveštavanja na nacionalnom nivou iz oblasti zaštite životne sredine;

Ekspertska, mentorska i finansijska podrška organizacijama civilnog društva, medijima i građanima.