Zainteresovani za održivost zaštićenih područja – 3ZA

Zainteresovani za održivost zaštićenih područja – 3ZA

Partneri na projektu:

Eko centar

CINA - Centar za inovativne aktivnosti

Godina realizacije:

2014.

Cilj i opis projekta:

Svrha projekta „Zainteresovani za održivost zaštićenih područja – 3ZA“ je bila da se širi koncept upravljanja (governence), baziran na vladavini prava, participativnosti, rodno osetljivim politikama, inovativnosti i konstruktivnom dijalogu, bude postavljen kao standard u zaštićenim područjima Srbije do 2020. godine.

Rezultati projekta:

Kroz uključivanje zainteresovanih strana iz sektora zaštite prirode, poljoprivrede, lovstva i ribarstva, nizom aktivnosti i konstruktivnim dijalogom, projekat je rezultirao u:

– Uspostavljenom nacionalnom forumu ključnih sektora za zaštitu prirode;

– Razvijenom mehanizamu za konsultacije sa lokalnim stanovništvom u zaštićenim područjima u vezi zakona, planskih i programskih dokumenata;

– Napravljenom modelu uključivanja lokalnog stanovništva u volonterske aktivnosti u pilot zaštićenom području;

– Setu promotivno-edukativnih materijala (serija TV emisija, razglednice, brošura, online kursevi) o procesima donošenja odluka i aktivnostima vezanih za zaštitu prirode različitih sektora.

– Grupi “3ZA – zagovarači za zaštitu prirode”, 25 liderki i lidera promena u zaštiti prirode.

Ciljna grupa:

NVO, upravljači zaštićenih područja, lokalno stanovništvo

Lokacija obuhvaćena projektom:

JP „Nacionalni park Đerdap“, JP „Palić Ludaš“, Specijlani rezervat prirode Uvac

Izvori finansiranja:

REC kancelarija u Srbiji, kroz SENS program koji je podržala SIDA (62.825,00 EUR )