VEK-volonterizam, edukacija, komunikacija

VEK-volonterizam, edukacija, komunikacija

Godina realizacije:

2014.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta je bio da se uvedu podsticajni mehanizmi za učešće javnosti u zaštiti prirode u Srbiji.

Rezultati projekta:

Povećana vidljivost aktivnosti upravljača zaštićenih područja i nevladinih organizacija u javnosti (medijske objave o aktivnostima kao i povećan broj kontakata iz lokalnih zajednica);

– Unapređena komunikacija različitih aktera u zaštiti prirode (broj razmenjenih poruka elektronskom poštom, unapređen način komunikacije upravljača sa NVO);

– Podignuti kapaciteti aktera u zaštiti prirode na teme zaštite prirode i učešća javnosti (preko 50  registrovanih polaznika na online  kursevima, preko 5000 stanovnika  informisano putem  postera)

– Pokrenute volonterske akcije u zaštićenim područjima (aktivnosti u SRP Obedksa bara, pokrenute aktivnosti u NP Đerdap); Volonterski kampovi u zaštićenim područjima u Srbiji promovisani na međunarodnom nivou.

– Ustanovljena godišnja nagrada za volontere – Najvolonter za prirodu!

Ciljna grupa:

Upravljači zaštićenih područja u Srbiji, lokalno stanovništvo u zaštićenim područjima Obedska bara, Đerdap, Uvac, Vlasina i Palić-Ludaš.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Beograd, mestima u i oko zaštićenih područja: Đerdap, Uvac, Vlasina, Palićko jezero i Obedska bara.

Izvori finansiranja:

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine (857.000,00 dinara)