SLON U SOBI! Pristupiti stvarima na drugačini način može dovesti do nečeg zaista izuzetnog!

SLON U SOBI! Pristupiti stvarima na drugačini način može dovesti do nečeg zaista izuzetnog!

Godina realizacije:

2013.

Cilj i opis projekta:

A

Rezultati projekta:

a