Saradnjom ka uspešnoj oceni prihvatljivosti

Saradnjom ka uspešnoj oceni prihvatljivosti

Godina realizacije:

2017.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta je bio jačanje kapaciteta ključnih aktera za primenu EU politika u oblasti zaštite prirode na lokalnom nivou.

Rezultati projekta:

Unapređeno znanje ključnih aktera o oceni prihvatljivosti i saradnja na njenom sprovođenju. Unapređena saradnja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, lokalnih samouprava i OCD na primeni ocene prihvatljivosti (održana seminar sa preko 25 učesnika, održano preko 5 sastanaka).

Povećano interesovanje zainteresovanih strana za reforme u oblasti zaštite prirode koje su povezane sa EU integracijama. Priređen informator o primerima prakse o sprovođenju ocene prihvatljivosti u EU i distribuiran na preko 200 adresa. Izrađen video tutorijal o oceni prihvatljivosti koji objašnjava i reforme i novosti u sektoru zaštite prirode.

Ciljna grupa:

Predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici upravljača zaštićenih područja, predstavnici organizacija civilnog društva.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Beograd i Obedska bara

Izvori finansiranja:

Ministarstvo zaštite životne sredine (562.000,00 dinara)