Priprema javnosti Srbije za učešće u zaštiti voda

Priprema javnosti Srbije za učešće u zaštiti voda

Godina realizacije:

2010.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta bio je: pomoći Srbiji u razvijanju kapaciteta za implementaciju EU acquis vezanog za vodu, kroz:

 • prenos iskustava i znanja iz država članica EU uz podršku iskusnih kolega i partnera iz EU (WWF-DCP);
 • podizanje kapaciteta srpskih nevladinih organizacija za zaštitu životne sredine i vladinih organizacija u komunikaciji sa zainteresovanim stranama u cilju pripreme zemlje za proces pridruživanja EU.

Podciljevi projekta:

 • Izgraditi kapacitete ekoloških NVO u Srbiji da razumeju inovativne ekološke politike EU za zaštitu prirodnih resursa;
 • Jačati saradnju među ekološkim nevladinim organizacijama u Srbiji za buduće praćenje implementacije vodne politike putem umrežavanja;
 • Postaviti preduslove za uspostavljanje platforme za saradnju svih aktera u upravljanju vodama;
 • Podeliti naučene lekcije i najbolje prakse sa organizacijama iz EU.
Rezultati projekta:
 • Sprovedeno je 17 grupa aktivnosti;
 • okupljene su 81 zainteresovane strane na 2 sastanka u Beogradu i Novom Sadu, što je pomoglo u proceni potreba o pitanjima voda u Srbiji i iniciranju radne grupe za vodu;
 • obučeno 10 predstavnika ekoloških NVO u Srbiji kao multiplikatora među zainteresovanim akterima za zaštitu voda;
 • pripremljeno i objavljeno 2 publikacije “Saveti i trikovi” za implementaciju Okvirne direktive o vodama i Kratki priručnik za ODV kao E-priručnik sa korisnim informativnim i edukativnim materijalima na temu;
 • realizovane radionice u 9 gradova u kojima smo sakupili 171 predstavnika zainteresovanih aktera, uglavnom ekoloških nevladinih organizacija, lokalne uprave i medija;
 • napravili novo partnerstvo sa lokalnim organizacijama, organizovali sastanke radne grupe, nastavak sastanka sa zainteresovanim stranama u kojima smo započeli izradu plana za umrežavanje;
 • postignut je dobar odnos sa mnogim institucijama i predstavnicima vlasti neophodnim za buduće partnerstvo u primeni zakona o vodama i akcijama zaštite voda.

Ishodi koji su proizašli iz projekta:

 1. Povećana je javna svest o važnosti očuvanja i održivog korišćenja vodenih resursa uopšte;
 2. Poboljšana su partnerstva i saradnja između organizacija civilnog društva i vlada na nacionalnom i regionalnom nivou (u Autonomnoj pokrajini Vojvodina) u oblasti upravljanja vodama i nivoa očuvanja prirode;
 3. Promovisan je koncept učešća javnosti u zaštiti voda i EU acquis vezan za vodu;
 4. Povećani su kapaciteti i znanje o upravljanju vodama, očuvanju prirode i održivom razvoju.
Ciljna grupa:

NVO za zaštitu životne sredine u Srbiji, ekološka organizacija iz EU - WWF, lokalne i nacionalne vlade i institucije u Srbiji. Još 400 članova / predstavnika sektora zaštite životne sredine zainteresovanih za zaštitu voda: NVO, lokalna samouprava, mediji i druge institucije imale su koristi kroz razmene informacija i stekle nova znanja o temi projekta.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Skoro sve aktivnosti su se odvijale u Republici Srbiji, do pripremnih koje su realizovane u Austriji.

Izvori finansiranja:

EU, Evropska Komisija, CRIS br.: 2010/243-325 (EUR 84.359,97)

Dodatni podaci:

Projekat je realizovan u periodu jun 2010 – jun 2011. godine.

Pridruženi partneri: Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine i Stalna konferencija gradova i opština.

Najnoviji članci iz kategorije: Vode

Pobednici Dunavskog umetnika u Srbiji za 2020. godinu
Izmenjeno:17 Nov 20

Pobednici Dunavskog umetnika u Srbiji za 2020. godinu

Međunarodni konkurs „Dunavski umetnik“ je aktivnost Međunarodne komisije za sliv reke Dunav i Globalnog partnerstva za vode za Centralnu i Istočnu Evropu. Кonkurs cilja uzrast od 6-18 godina i sprovodi se u svih 14 zemalja na slivu Dunava od 2004. godine. Tema konkursa se menja svake sezone. Mladi su pozivani do sada da se: aktiviraju […]

Pročitaj više
Jun, mesec naših najvećih reka – Dan Save i Dan Dunava
Izmenjeno:30 Jul 20

Jun, mesec naših najvećih reka – Dan Save i Dan Dunava

MIS su godinama posvećeni promovisanju važnosti međunarodne saradnje na slivovima velikih reka. Uspostavljena saradnja i prateći programi koje koordiniraju međunarodne komisije za sliv reke Save (ISRBC) i sliv reke Dunava (ICPDR) najvidljiviji su svake godine u mesecu junu u kom se obeležavaju DANI ove dve reke.   Međunarodni DAN SAVE – 1. jun Ovaj dan […]

Pročitaj više
Tim iz Niša POBEDNIK međunarodnog takmičenja “Dunavski umetnik 2019”
Izmenjeno:30 Jul 20

Tim iz Niša POBEDNIK međunarodnog takmičenja “Dunavski umetnik 2019”

Pobednika konkursa „Dunavski Umetnik“- bira 13 zemalja koje dele sliv reke Dunav, uključujući Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Nemačku, Mađarsku, Moldaviju, Rumuniju, Srbiju, Crnu Goru, Slovačku, Sloveniju i Ukrajinu. Кonkurs je otvoren za svu decu i škole iz 13 zemalja koje čine sliv Dunava. Učestvovalo je oko 663 dece iz 127 škola, podnoseći oko […]

Pročitaj više
Dunavski umetnici na Danu Dunava
Izmenjeno:30 Jul 20

Dunavski umetnici na Danu Dunava

Centralna proslava Dana Dunava u Srbiji održana je u subotu, 15. juna 2019. godine, na Zemunskom Кeju. O profilu manifestacije, ovogodišnjoj temi i učesnicima programa, možete pročitati više na internet stranici Republičke direkcije za vode, koja je organizator događaja. Mladi itraživači Srbije tradicionalno učestvuju na proslavi Dana Dunava na način što predstave rezultate nacionalnog nivoa takmičenja […]

Pročitaj više