Priprema javnosti Srbije za učešće u zaštiti voda

Priprema javnosti Srbije za učešće u zaštiti voda

Godina realizacije:

2010.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta bio je: pomoći Srbiji u razvijanju kapaciteta za implementaciju EU acquis vezanog za vodu, kroz:

 • prenos iskustava i znanja iz država članica EU uz podršku iskusnih kolega i partnera iz EU (WWF-DCP);
 • podizanje kapaciteta srpskih nevladinih organizacija za zaštitu životne sredine i vladinih organizacija u komunikaciji sa zainteresovanim stranama u cilju pripreme zemlje za proces pridruživanja EU.

Podciljevi projekta:

 • Izgraditi kapacitete ekoloških NVO u Srbiji da razumeju inovativne ekološke politike EU za zaštitu prirodnih resursa;
 • Jačati saradnju među ekološkim nevladinim organizacijama u Srbiji za buduće praćenje implementacije vodne politike putem umrežavanja;
 • Postaviti preduslove za uspostavljanje platforme za saradnju svih aktera u upravljanju vodama;
 • Podeliti naučene lekcije i najbolje prakse sa organizacijama iz EU.
Rezultati projekta:
 • Sprovedeno je 17 grupa aktivnosti;
 • okupljene su 81 zainteresovane strane na 2 sastanka u Beogradu i Novom Sadu, što je pomoglo u proceni potreba o pitanjima voda u Srbiji i iniciranju radne grupe za vodu;
 • obučeno 10 predstavnika ekoloških NVO u Srbiji kao multiplikatora među zainteresovanim akterima za zaštitu voda;
 • pripremljeno i objavljeno 2 publikacije “Saveti i trikovi” za implementaciju Okvirne direktive o vodama i Kratki priručnik za ODV kao E-priručnik sa korisnim informativnim i edukativnim materijalima na temu;
 • realizovane radionice u 9 gradova u kojima smo sakupili 171 predstavnika zainteresovanih aktera, uglavnom ekoloških nevladinih organizacija, lokalne uprave i medija;
 • napravili novo partnerstvo sa lokalnim organizacijama, organizovali sastanke radne grupe, nastavak sastanka sa zainteresovanim stranama u kojima smo započeli izradu plana za umrežavanje;
 • postignut je dobar odnos sa mnogim institucijama i predstavnicima vlasti neophodnim za buduće partnerstvo u primeni zakona o vodama i akcijama zaštite voda.

Ishodi koji su proizašli iz projekta:

 1. Povećana je javna svest o važnosti očuvanja i održivog korišćenja vodenih resursa uopšte;
 2. Poboljšana su partnerstva i saradnja između organizacija civilnog društva i vlada na nacionalnom i regionalnom nivou (u Autonomnoj pokrajini Vojvodina) u oblasti upravljanja vodama i nivoa očuvanja prirode;
 3. Promovisan je koncept učešća javnosti u zaštiti voda i EU acquis vezan za vodu;
 4. Povećani su kapaciteti i znanje o upravljanju vodama, očuvanju prirode i održivom razvoju.
Ciljna grupa:

NVO za zaštitu životne sredine u Srbiji, ekološka organizacija iz EU - WWF, lokalne i nacionalne vlade i institucije u Srbiji. Još 400 članova / predstavnika sektora zaštite životne sredine zainteresovanih za zaštitu voda: NVO, lokalna samouprava, mediji i druge institucije imale su koristi kroz razmene informacija i stekle nova znanja o temi projekta.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Skoro sve aktivnosti su se odvijale u Republici Srbiji, do pripremnih koje su realizovane u Austriji.

Izvori finansiranja:

EU, Evropska Komisija, CRIS br.: 2010/243-325 (EUR 84.359,97)

Dodatni podaci:

Projekat je realizovan u periodu jun 2010 – jun 2011. godine.

Pridruženi partneri: Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine i Stalna konferencija gradova i opština.

Najnoviji članci iz kategorije: Vode

Dan reke Save – 1. jun
Izmenjeno:31 May 19

Dan reke Save – 1. jun

Međunarodni Dan Save obeležava se 01. juna svake godine. Jedan od događaja ovim povodom je i Parlament mladih sliva reke Save. Danas je iz Srbije krenula grupa od 14 predstavnika koja će uzeti učešće na ovogodišnjem, osmom po redu, Parlamentu mladih, koji se dešava dva dana na prostoru sliva reke Sutle (Кumrovec, Republika Hrvatska), Vonarja […]

Pročitaj više
Rad iz Srbije među pobednicima “Dunavskog umetnika 2018”
Izmenjeno:15 Nov 18

Rad iz Srbije među pobednicima “Dunavskog umetnika 2018”

Beč, 29. oktobar 2018. – Suzana Brandster, predsedavajuća Ekspertske grupe za učešće javnosti (pri Međunarodnoj komisiji za zaštitu sliva Dunava), koja je odgovorna za promovisanje inicijative “Dunavskog umetnika” u slivu reke Dunav, saopštila je rezultate ovogodišnjeg međunarodnog konkursa… “Danube Art Master” odabralo je 13 zemalja koje dele sliv reke Dunav, uključujući Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, […]

Pročitaj više
HIDRO energija NIJE ZELENA energija!
Izmenjeno:03 Aug 18

HIDRO energija NIJE ZELENA energija!

„Hidro energija jeste obnovljiva energija, ali nije održiva. Po teoriji i definiciji hidro-resursi su obnavljivi, ali je u praksi drugačije. … NE novim termoelektranama! NE novim nuklearnim elektranama! DA energiji sunca – GO SOLAR!“ Ovo su osnovni zaključci i poruke koje šalju učesnici Međunarodnog sastanka aktivista koji je održan u Hrvatskoj, na ostrvu Šolta, u […]

Pročitaj više
POBEDNICI “DUNAVSKOG UMETNIKA 2018” su OŠ “22. oktobar” iz Bačkog Monoštora i Prva beogradska Gimnazija
Izmenjeno:13 Jun 18

POBEDNICI “DUNAVSKOG UMETNIKA 2018” su OŠ “22. oktobar” iz Bačkog Monoštora i Prva beogradska Gimnazija

Saopštenje Mladi istraživači Srbije imaju zadovoljstvo da saopšte rezultate nagradnog konkursa „Dunavski umetnik 2018 – Aktivirajte se za zdraviji Dunav“ na nacionalnom nivou. Na konkurs je ove godine pristiglo preko 120 radova. Radove je ocenjivao žiri sastavljen od predstavnika Republičke Direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, World Wide Fund-a i Mladih istraživača […]

Pročitaj više