Povratak ibisa

Povratak ibisa

Godina realizacije:

2015.

Cilj i opis projekta:

a

Rezultati projekta:

a

Dodatni podaci:

Međunarodni volonterski kamp na Obedskoj bari podržan od opštine Pećinci od 2010. do 2015. godine.