Povratak ibisa 2018

Povratak ibisa 2018

Partneri na projektu:

Udruženje Zeleni pogled

Godina realizacije:

2018.

Cilj i opis projekta:

Unaprediti stanje biodiverziteta u SRP Obedska bara kroz jačanje saradnje upravljača i organizacija civilnog društva na sprovođenju aktivnih mera zaštite.

Rezultati projekta:

Očekivani rezultati projekta su:

1. Poboljšani uslovi za povratak ptica na Obedsku baru.

2. Porast interesovanja mladih za volonterizam u zaštićenim područjima.

3. Obogaćena turistička ponuda Obedske bare.

4. Unapređena saradnja institucija, NVO i upravljača na sprovođenju aktivnih mera zaštite u SRP Obedska bara.

Ciljna grupa:

Mladi – volonteri iz Srbije i inostranstva. Upravljač SRP Obedska bara – JP Vojvodinašume. Lokalno stanovništvo u SRP Obedska bara – sela Kupinovo, Obrež i Ašanja.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Obedska bara

Izvori finansiranja:

Ministarstvo zaštite životne sredine (1.000 000, 00 dinara)