Oplaneti se! Recikliraj

Oplaneti se! Recikliraj

Partneri na projektu:
Godina realizacije:

2010.

Cilj i opis projekta:

Nacionalna kampanja „Oplaneti se! Recikliraj“ je organizovana u cilju rešavanja problema odlaganja otpada u Srbiji, kroz stvaranje uslova za selekciju i odvajanje otpada kao neophodnog uslova za proces reciklaže.

Rezultati projekta:

Neformalna mreža „Zelena lista Srbije“ je tokom 2010. godine organizovala nacionalnu kampanju u okviru koje je realizovano:

– 12 lokalnih akkcija koje su imale za cilj prikupljanje i selekciju različitih vrsta otpada.

– urađeno je istraživanje sastava otpada u 195 porodica u 13 lokalnih zajednica; rezultati su sumirani i objavljeni u brošuri.

– organizovana je velika nacionalna akcija 5. juna 2010. na Kalemegdanu u Beogradu, na Dan zaštite životne sredine. Tokom celog dana održavano je 25 radionica na 6 različitih punktova. Na samoj akciji bilo je registrovano 553 učesnika-izviđača uzrasta od 7 do 11 godina, 172 izviđačka lidera i 130 volontera iz organizacija Zelene liste Srbije. Veliki broj sugrađana se uključivao u aktivnosti i radionice

– po završetku lokalnih akcija i centralne akcije, oko 30 aktivista Zelene liste Srbije krenulo je na promotivno-ekološki biciklistički karavan. Karavan je krenuo iz Vranja 25. juna, a nakon prolaska kroz 11 gradova završen je 7. jula u Beogradu. Biciklisti su prešli blizu 600 km za 12 dana, tokom kojih su prenosili ekološke poruke.

– preko 40 lokalnih i nacionalnih medija je izveštavalo o aktivnostima Zelene liste Srbije.

Ciljna grupa:

građani i građanke u 13 gradova, donosioci odluka u oblasti otpada

Lokacija obuhvaćena projektom:

Kruševac, Raška, Žagubica, Niš, Aleksinac, Valjevo, Vučje, Vranje, Trstenik, Knjaževac i Gornji Milanovac

Izvori finansiranja:

Instituт za održive zajednice (ISC), Američkа agencijа za međunarodni razvoj (USAID) (30.995,00 USD)

Dodatni podaci:

http://www.oplanetise.com/uklonimodeponije/