Održivi turizam za ruralni razvoj

Održivi turizam za ruralni razvoj

Godina realizacije:

2012.

Cilj i opis projekta:

Cilj projekta je bio izrada studija o stanju životne sredine kao osnovnom elementu za razvoj održivog turizma u izabranim regionima. Studije su , između ostalog, revidirale status prirodnih resursa u četiri regiona, kao i prakse u upravljanju dobrima, identifikovale su izazove i prilike za razvoj održivog turizma.

Rezultati projekta:

Izrađene su četiri studije o stanju životne sredine u južnom Banatu, Donjem Podunavlju, istočnoj Srbiji i zapadnoj Srbiji.

Organizovana su četiri konsultativna sastanka/radionice u ciljanim regionima na kojima je preko 90 učesnika dalo svoje mišljenje o razvoju turizma i stanju životne sredine.

Urađene su preporuke za projekte, planove i intervencije u vezi održivog turizma u sva četiri regiona.

Izrađen je objedinjeni izveštaj za sve regione i odštampan na srpskom i engleskom

Ciljna grupa:

Institucije, organizacije i pojedinci koji bave turizmom i životnom sredinom.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Južni Banat, Donje Podunavlje, istočna Srbija i zapadna Srbija

Izvori finansiranja:

UNEP (25.000,00 USD)

Dodatni podaci:

https://www.mis.org.rs/wp-content/uploads/odrzivi-turizam-unep-1.pdf