Institucionalni grant u okviru CSOnnect programa

Institucionalni grant u okviru CSOnnect programa

Partneri na projektu:

TERRA's

Arhus centar Novi Sad

Centar modernih veština

GM Optimist

Grupa Kobra

Godina realizacije:

2018.

Cilj i opis projekta:

Institucionalni grant ima za cilj jačanje kapaciteta OCD, bolje umrežavanje i saradnju na monitoringu politika životne sredine, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 27. Tokom projekta radiće se na podizanju kapaciteta OCD, lokalnih samouprava, upravljača zaštićenih područja, republičkih institucija i biznis sektora za aktivno učešće u implementaciji politika su u oblasti horizontalnog zakonodavstva, zaštite prirode i voda. Posebna pažnja će biti na primeni Arhuske konvencije. Dodatno, važna komponenta projekta je i jačanje MIS kroz strateško planiranje, promocije aktivnosti, umrežavanje itd.

Rezultati projekta:

Trajni rezultati projekta su:

(I)Uspostavljen sistem dugoročne obuke vezano za horizontalno zakonodavstvo, zaštitu prirode i vode.

(II) Efikasna saradnja i dijalog institucija sa OCD u procesu pregovora za poglavlje 27.

(III) Razvijen mehanizam monitoringa implementacije ciljnih direktiva i izveštavanja republičkim institucijama i Evropskoj komisiji.

(IV) Zagovaračke aktivnosti OCD prepoznate i podržane od strane građana/ki.

Ciljna grupa:

OCD, lokalne samouprave i nacionalne institucije.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Republika Srbija

Izvori finansiranja:

Kancelarija REC u Srbiji kroz CSOnnect program koji je podržan od strane Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju SIDA. (48.000,00 EUR)

Dodatni podaci:

Najnoviji članci iz kategorije: CSOnnect INSTITUCIONALNI

Upoznajte mehanizam „Zelena stolica“
Izmenjeno:26 Jun 18

Upoznajte mehanizam „Zelena stolica“

Jedan od najuspešnijih primera uključivanja javnosti u procese donošenja odluka vezanih za životnu sredinu je saradnja Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine sa OCD. Zelena stolica je ime za proces saradnje Skupštine i OCD (kroz prisustvo na sednicama Odbora za zaštitu životne sredine, javnim slušanjima i slično) ali i za mrežu organizacija koje su […]

Pročitaj više
Monitoring Poglavlja 27 – nova institucionalna podrška kroz CSOnnect program
Izmenjeno:13 Mar 18

Monitoring Poglavlja 27 – nova institucionalna podrška kroz CSOnnect program

Mladi istraživači Srbije će, i tokom 2018. godine, zajedno sa projektnim konzorcijumom i mrežama OCD, nastaviti rad na monitoringu transponovanja i primene EU acquis u okviru Poglavlja 27. Zahvaljući podršci REC kancelarije u Srbije i SIDA biće organizovano niz aktivnosti na jačanju kapaciteta, zagovaranju za bolje sprovođenje horizontalnog zakonidavstva i zakonodavstva u oblasti zaštite prirode […]

Pročitaj više