ImProve your Impact

ImProve your Impact

Partneri na projektu:

Voluntariat Institute, Inex-SDA i Mladi istraživači Srbije

Godina realizacije:

2022.

Cilj i opis projekta:

Projekat ima za cilj da doprinese merenju uticaja i priznavanju uticaja volonterskih/omladinskih aktivnosti na razvoj kapaciteta mladih.

Period implementacije je 1.6.2020-30.9.2022.

Rezultati projekta:

Očekivani rezultati su:

– Volonterske i druge nacionalne i međunarodne omladinske organizacije koriste Im-prove aplikaciju za merenje kompetencija među korisnicima i za merenje efekata koje njihove aktivnosti imaju na učesnike / volontere;

– IM-PROVE aplikacija se koristi ne samo za merenje kompetencija, već i za prikupljanje važnih podataka potrebnih za unapređenje rada organizacija, zastupanje i prikupljanje sredstava;

– Aplikacija je privlačnija i interesantnija mladim ljudima;

– Broj korisnika aplikacija koji su svesni uticaja razmišljanja o stečenim kompetencije na njihov lični i poslovni razvoj povećava se za najmanje 100%;

– Nacionalni i međunarodni akteri svesni su uticaja razmišljanja o stečenim kompetencijam mladih ljudi na njihov lični i poslovni razvoj. Oni su takođe svesni uticaja Im-prove aplikacije na sopstveni razvoj;

– Povećana mreža pojedinaca i organizacija koji promovišu upotrebu istraživanja, e-priručnika i aplikacije;

– Aplikacija će biti prepoznatija kao sredstvo za merenje uticaja volonterskog rada na mlade od strane poslodavaca.

Ciljna grupa:

Nevladine organizacije, javne obrazovne institucije, kompanije, omladinske organizacije, volonteri i drugi mladi ljudi.

Lokacija obuhvaćena projektom:

Slovenija, Češka Republika i Srbija

Izvori finansiranja:

ERASMUS+ (-)